Wanneer krijg ik te maken met een incassobureau of deurwaarder?

RedactieAlgemeen

U kunt te maken krijgen met een incassobureau of deurwaarder als u een rekening niet op tijd of niet volledig betaalt. De schuldeiser schakelt eerst een incassobureau in. Als u niet reageert op de aanmaningen van het incassobureau, kan de schuldeiser daarna een deurwaarder inschakelen.

Aanmaningen incassobureau

Wanneer de schuldeiser een incassobureau inschakelt, loopt het contact vanaf dat moment via het incassobureau. Een incassobureau stuurt 1 of meer aanmaningen. Op deze aanmaningen vindt u niet alleen het bedrag dat u oorspronkelijk moest betalen. De schuldeiser verhaalt ook de incassokosten op u. De hoogte van incassokosten ligt wettelijk vast. Naast de incassokosten kan een schuldeiser u ook rente in rekening brengen. Dit bedrag vindt u ook terug op de aanmaning.

Deurwaarder kan beslag leggen

Wanneer u de aanmaningen niet (volledig) betaalt, kan een deurwaarder worden ingeschakeld. Een incassobureau kan geen beslag leggen op uw goederen, maar een deurwaarder kan dit wel. Goederen kunnen spullen zijn, maar bijvoorbeeld ook uw loon, uitkering of het tegoed op uw bankrekening. Om beslag te leggen heeft een deurwaarder wel eerst een vonnis nodig van de rechter. Op sommige goederen mag geen beslag worden gelegd. Dit zijn bijvoorbeeld uw bed, eten en drinken, en de kleren die u draagt.

Voor beslaglegging eerst rechtszaak

Voordat de deurwaarder beslag kan leggen, legt hij  de zaak voor aan de kantonrechter. U krijgt via de deurwaarder een dagvaarding om voor de kantonrechter te verschijnen. Hierin staat wat de eis van de schuldeiser is en wanneer u voor de rechter moet verschijnen. Als u het oneens bent met eis in de dagvaarding, kunt u zich verweren. Hoe dit werkt, staat in de dagvaarding.

Vonnis met verplichting tot betaling

Als de schuldeiser gelijk krijgt, bepaalt de rechter in een schriftelijk vonnis wat u moet betalen en wanneer. Dit gebeurt ook als u niet op de zitting verschijnt. De deurwaarder geeft dit vonnis aan u af. Als u toch niet betaalt, kan de deurwaarder met dat vonnis vervolgens beslag leggen op onder andere uw loon/uitkering, auto of inboedel.

Instanties die zelf beslag kunnen leggen

Een aantal instanties hoeft geen deurwaarder in te schakelen om beslag te leggen. Zij kunnen zogeheten vereenvoudigd derdenbeslag leggen. Zij doen dit door een brief te sturen aan uw werkgever of uitkerende instantie.

De volgende instanties mogen zonder deurwaarder beslag leggen:

  • de Belastingdienst;
  • het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (bij alimentatie);
  • het Openbaar Ministerie (bij boetes);
  • de gemeente, het UWV en de Sociale Verzekeringsbank (bij terugvordering van uitkeringen).

Meerdere beslagen en beslagvrije voet

Als u meerdere beslagen krijgt opgelegd, houdt u mogelijk niet genoeg geld over om van te leven. Schuldeisers moeten daarom rekening houden met de zogenaamde beslagvrije voet. Dit is het bedrag dat u na de beslaglegging moet overhouden voor uw levensonderhoud. De beslagvrije voet ligt iets onder de bijstandsnorm.

Centraal Digitaal Beslagregister (CDB)

Het kabinet-Rutte-Asscher wil een Centraal Digitaal Beslagregister (CDB) oprichten. Gerechtsdeurwaarders moeten bij dit register hun beslagen aanmelden. Het register geeft beter inzicht in de situatie van mensen met schulden. Hierdoor kan een gerechtsdeurwaarder zijn opdrachtgever beter inlichten over de mogelijkheden van incassomaatregelen. Dit bevordert dat schuldeisers de beslagvrije voet respecteren. Het is nog niet bekend wanneer het register klaar is.

 

Bron: rijksoverheid.nl

RedactieWanneer krijg ik te maken met een incassobureau of deurwaarder?