Wanneer kunt u een abonnement opzeggen?

RedactieAlgemeen

Iedereen sluit weleens een abonnement af. Soms is dit voor een bepaalde periode, maar het kan ook zo zijn dat u geen termijn afspreekt. Hieronder leest u wanneer en hoe u de meest voorkomende abonnementen op kunt zeggen.

Heeft u een abonnement voor telefoon, internet of televisie? Dan is het vaak niet mogelijk om tijdens de afgesproken periode op te zeggen. In uw contract staat voor welke periode u het abonnement heeft afgesloten. Dit zal meestal één of twee jaar zijn. Nadat de afgesproken periode is verstreken, kan de provider het abonnement stilzwijgend verlengen. Het contract heeft dan geen einddatum. Er geldt in dit geval een opzegtermijn van maximaal 1 maand en deze termijn begint de lopen op de dag van opzegging. Dit is dus anders dan bij bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst. Voor de opzegtermijn kunt u het beste de algemene voorwaarden die op uw contract van toepassing zijn raadplegen.

Vaak biedt de provider u de mogelijkheid om een nieuw contract aan te gaan. Een telefoonprovider zal dikwijls zodra uw contract voorbij is, u een mail sturen met de mogelijkheid om een nieuw toestel uit te zoeken. Wanneer u besluit een nieuw toestel met abonnement te nemen gaat er opnieuw een termijn van één of twee jaar lopen. Let hier dus goed op! U heeft dan vaak niet meer de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen.

Soms biedt de provider de mogelijkheid om het contract toch eerder dan de afgesproken datum te beëindigen. Dit kunt u terugvinden in uw contract of de algemene voorwaarden. Meestal moet u dan alle maandbedragen in één keer betalen die u normaal gesproken gedurende uw contract diende te betalen. Over het algemeen zult u dus niet goedkoper uit zijn.

Als er geen einddatum is afgesproken in uw contract, heeft u een abonnement voor onbepaalde tijd. In dit geval kunt u altijd opzeggen. Wel geldt een opzegtermijn van één maand. U betaalt verder geen extra kosten, zoals bij de opzegging van een abonnement voor onbepaalde tijd wel het geval is.

Voor kranten- en tijdschriftabonnementen gelden andere regels. Als u een abonnement heeft voor bepaalde tijd kunt u meestal niet eerder opzeggen. Wanneer het abonnement een langere looptijd dan 1 jaar heeft, kunt u na 1 jaar opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. Bij een abonnement voor onbepaalde tijd mag u altijd opzeggen. Wel geldt er een opzegtermijn, waarvan de duur afhankelijk is van hoe vaak u uw krant/tijdschrift krijgt.

Voor het opzeggen van een lidmaatschap bij een vereniging gelden andere regels. Deze regels zijn voor iedere vereniging anders. Meestal kunt u de geldende regels vinden op de website van de betreffende vereniging. Mocht dit niet zo zijn kunt u deze vinden in de statuten van de vereniging. Meestal kunt u opzeggen door een brief te sturen aan het bestuur van de vereniging.

Heeft u verder nog vragen over het opzeggen van lidmaatschappen of abonnementen of wil u weten of u op kunt zeggen? Dan kunt u ons gedurende onze openingstijden bereiken op 010 – 413 00 90.

RedactieWanneer kunt u een abonnement opzeggen?