Wanneer mag mijn verhuurder mijn huurovereenkomst opzeggen?

RedactieAlgemeen

media_xll_1590801

Het kan voorkomen dat uw verhuurder de huurovereenkomst heeft opgezegd en u het pand moet ontruimen. Wanneer mag uw verhuurder dit doen?

 

Wanprestatie

Wanneer u wanprestatie pleegt mag uw verhuurder de huurovereenkomst rechtsgeldig opzeggen. Dit houdt in dat u zich niet als een goede huurder heeft gedragen, waardoor de verhuurder zich genoodzaakt ziet de huurovereenkomst te beëindigen. Dit kan voorkomen als u een betalingsachterstand heeft of bijvoorbeeld voor ernstige overlast zorgt.

De verhuurder kan eisen dat de huurovereenkomst wordt ontbonden en de rechter kan u dan één maand de tijd geven om het pand te ontruimen.

Dringend eigen gebruik

De verhuurder kan de huurovereenkomst ook opzeggen als hij de ruimte zelf wil gebruiken. Dit kan alleen als er sprake is van een dringend eigen gebruik, bijvoorbeeld voor zijn eigen gezin. Het belang dat de verhuurder bij de opzegging heeft moet daarvoor wel zwaarder wegen dan het belang dat de huurder heeft.

 

Voorstel voor een nieuw huurcontract

Wanneer de verhuurder u een redelijk voorstel voor een nieuwe huurovereenkomst doet en u accepteert dit niet, dan kan uw verhuurder de huur opzeggen. Dit kan alleen onder speciale omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de verhuurder wil renoveren om energiebesparing mogelijk te maken. Dit voorstel mag echter niet gaan over de huurprijs of eventuele servicekosten, hier bestaat namelijk al andere regelgeving voor. Wanneer de rechter dit voorstel van de verhuurder redelijk vindt dan kan hij u één maand de tijd geven om alsnog het voorstel te accepteren.

Realisatie bestemmingsplan

Uw verhuurder kan ook de huur opzeggen wanneer hij een gebouw wilt neerzetten wat voldoet aan het bestemmingsplan. De verhuurder moet dan echter wel een verhuiskostenvergoeding aan u als huurder betalen.

 

Andere situatie

Wanneer de woonruimte die u huurt van eigenaar wisselt dan is de nieuwe eigenaar verplicht de al bestaande huurovereenkomst in stand te houden. De nieuwe eigenaar kan dus niet zomaar de huurovereenkomst beëindigen. De regelgeving voor het opzeggen als verhuurder geldt daarom ook voor de nieuwe eigenaar, echter kan hij van de mogelijkheid van dringend eigen gebruik pas na 3 jaar gebruiken als reden van de opzegging.

 

RedactieWanneer mag mijn verhuurder mijn huurovereenkomst opzeggen?