Wanneer moet ik griffierecht betalen en hoeveel?

RedactieAlgemeen

Griffierechten zijn de kosten die u moet betalen voor het starten van een procedure bij de rechter. U betaalt alleen griffierecht bij civiele zaken en bestuursrechtelijke zaken. U betaalt geen griffierecht bij strafzaken. Hoeveel u moet betalen, hangt af van uw zaak en van uw inkomen.

Betalen aan de griffie

Griffierecht heet zo omdat u dit bedrag moet betalen aan de griffie (het secretariaat) van de rechtbank. U moet dit aan het begin van de procedure betalen. Als u niet op tijd betaalt, wordt uw zaak mogelijk niet in behandeling genomen. Als u een advocaat heeft, kan deze het griffierecht voorschieten.

Griffierecht bij civiel recht

Bij een civiele rechtszaak staan burgers of organisaties tegenover elkaar. Wordt een civiele rechtszaak gevoerd bij de kantonrechter, dan betaalt alleen de eiser griffierecht. De eiser is degene die naar de rechter stapt. Bij de rechtbank en hogere instanties, betaalt ook degene die wordt aangeklaagd (de gedaagde) griffierecht.

Griffierecht bij bestuursrecht

Bij een bestuursrechtelijke zaak staan burgers of organisaties tegenover de overheid. Als u een procedure begint bij de bestuursrechter, moet u griffierecht betalen. Wint u de zaak, dan krijgt u uw geld meestal terug.

Geen griffierecht bij strafrecht

Als u wordt verdacht van een strafbaar feit en voor de rechter moet verschijnen, hoeft u geen griffierecht te betalen. In het strafrecht bestaat geen griffierecht.

Tarieven griffierecht

Hoeveel griffierecht u moet betalen, is afhankelijk van de soort rechtszaak en uw inkomen. Ook speelt mee of u een rechtspersoon bent (bijvoorbeeld een bedrijf) of een natuurlijk persoon (een particulier). Op Rechtspraak.nl vindt u alle tarieven van het griffierecht. Hier staan ook de kosten die u moet betalen als u in hoger beroep gaat.

Lager tarief voor lagere inkomens

Wie een laag inkomen heeft, betaalt minder griffierecht. U moet wel zelf vóór het begin van de procedure aangeven dat u voor het lage tarief in aanmerking wilt komen.

Heeft u gesubsidieerde rechtsbijstand, dan regelt uw advocaat dit.

Heeft u geen advocaat, dan moet u zelf een verzoek indienen. Met dit verzoek stuurt u een inkomensverklaring mee. Deze vraagt u aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

 

bron: rijksoverheid.nl

RedactieWanneer moet ik griffierecht betalen en hoeveel?