Wat is een ingebrekestelling?

RedactieAlgemeen

De ingebrekestelling komt vaak voor en speelt een grote rol wanneer een verbintenis of overeenkomst niet nagekomen wordt. Maar wat is een ingebrekestelling precies? In deze blog zal uitgelegd worden wat een ingebrekestelling is, wanneer deze wordt gebruikt en aan welke eisen deze moet voldoen.

Wanneer een overeenkomst of verbintenis niet nagekomen wordt, is de ingebrekestelling nodig om het verzuim (het niet-nakomen van de overeenkomst) ‘officieel’ te laten intreden. Het intreden van het verzuim is nodig om bijvoorbeeld nakoming of ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding te kunnen vorderen. Maar eerst moet de desbetreffende schuldenaar dus in gebreke gesteld worden.

De ingebrekestelling is een laatste verzoek aan de schuldenaar tot het nakomen van de overeenkomst. Meestal zijn voor de ingebrekestelling al één of meerdere herinneringen tot nakoming van de overeenkomst verstuurd. De ingebrekestelling bevat  altijd een redelijke termijn waarbinnen de overeenkomst nagekomen moet worden. Wat voor termijn redelijk is, hangt af van het geval. In de praktijk is dit vaak twee weken. Ook staat meestal in de ingebrekestelling dat wanneer de overeenkomst niet binnen de genoemde termijn nagekomen wordt, de desbetreffende partij in verzuim is en er gerechtelijke stappen ondernomen zullen worden. Hierbij kan gedacht worden aan het overdragen van de vordering aan een deurwaarder of het vorderen van nakoming van de overeenkomst bij de rechter.

Een voorbeeld:

Stel dat A bij webshop X een paar schoenen besteld, maar deze vergeet te betalen. Dan zal webshop X, na A al eerder verzocht te hebben de schoenen te betalen, A uiteindelijk een bericht sturen waarin A wordt verzocht binnen twee weken de schoenen de betalen. Doet A dit niet, dan zal webshop X gerechtelijke stappen ondernemen en de kosten hiervan op A verhalen.

De ingebrekestelling dient dus om de partij met wie de overeenkomst is aangegaan te laten weten dat hij de overeenkomst nu echt moet nakomen en dat er anders gerechtelijke stappen genomen zullen worden. De ingebrekestelling is daarom een belangrijk document, omdat er mee aangetoond kan worden vanaf wanneer het verzuim is ingetreden. De ingebrekestelling wordt altijd schriftelijk verstuurd en vaak zelfs per aangetekende brief.

Er is echter niet altijd een ingebrekestelling nodig. Verzuim kan in bepaalde gevallen ook zonder ingebrekestelling intreden.

Heeft u advies nodig over een overeenkomst of komt iemand met wie u een overeenkomst heeft gesloten deze niet na? Dan kunt u ons altijd bellen voor advies!

RedactieWat is een ingebrekestelling?