Wat is een transitievergoeding?

RedactieAlgemeen

U heeft recht op een financiële vergoeding bij ontslag. Dit heet de transitievergoeding. De ontslagvergoeding is een transitievergoeding geworden met de intrede van de Wet Werk en Zekerheid. Hiervoor moet u wel aan de voorwaarden voldoen die hiervoor vaak zijn opgesteld. De rede van de transitievergoeding is om de periode tussen de banen in zekere mate te overbruggen.

Voorwaarden van de transitievergoeding

U moet minimaal twee jaar in dienst zijn bij uw werkgever om hiervoor in aanmerking te komen. Dit geldt voor zowel vaste als tijdelijke werknemers. Het initiatief voor het ontslag moet bij de werkgever liggen, mocht u zelf ontslag nemen verliest u dus het recht tot een transitievergoeding. Maar mocht het ontslag ernstig te verwijten zijn aan uw werkgever, dan kan de kantonrechter ervoor kiezen om een aanvullende vergoeding toe te kennen bovenop de transitievergoeding.

In de volgende gevallen heeft u dus geen recht op een transitievergoeding:

  • U bent korter dan 2 jaar in dienst geweest;
  • U bent ontslagen door verwijtbaar handelen of nalaten door uzelf;
  • U bent bij het ontslag nog geen 18 jaar en heeft gemiddeld niet meer dan 12 uur gewerkt;
  • Uw werkgever is failliet;
  • In uw cao is een gelijkwaardige voorziening voor een transitievergoeding opgenomen;
  • Als uw werkgever u een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat uw tijdelijk contract afloopt;

Hoogte van de transitievergoeding

Als een werknemer wordt ontslagen, die minimaal twee jaar in dienst is, heeft hij recht op een vergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Vanaf het tiende jaar is dit een half maandsalaris per dienstjaar. Tot 1 januari 2020 geldt voor de werknemer die langer dan tien jaar bij je in dienst is en op het moment van het ontslag vijftig jaar of ouder is, dat hij voor elk gewerkte dienstjaar na zijn 50e recht heeft op een maandsalaris, maar alleen als het bedrijf 25 of meer werknemers heeft.

De transitie vergoeding is maximaal 79.000 euro (per 1 januari 2018), of maximaal een jaarsalaris als de werknemer meer verdient dan dat bedrag. Er kan een betalingsregeling worden getroffen voor de transitievergoeding.

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot de transitievergoeding kunt u ons altijd telefonisch bereiken!

 

RedactieWat is een transitievergoeding?