Wat is mediation?

RedactieAlgemeen

Mediation

Mediation wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt als middel om een conflict te beslechten. Mediation kan worden gebruikt om een geschil in de relationele sfeer te beslechten zoals echtscheidingen, burenruzies en familievetes. De mediator kan echter ook worden ingeschakeld om conflicten met uw werkgever te beslechten.

 

Mediation versus de rechter

Mediation wordt vaak gebruikt om tot een snelle oplossing te komen, zonder dat de rechter eraan te pas hoeft te komen. In sommige conflicten kan mediation een stap zijn die verstandiger is dan de stap naar de rechter. Mediation is over het algemeen goedkoper en sneller dan de gang naar de rechter. Bijkomend voordeel kan zijn dat voor mediation beide partijen moeten instemmen om samen naar een oplossing te werken, onder begeleiding van de mediator. Waar de relatie tussen u en de persoon waarmee u een conflict heeft kan verslechteren als u een procedure bij de rechter start, zal echter de procedure met een mediator een grotere kans van behoud van de relatie geven.

Begeleiding

Bij mediation neemt de mediator een begeleidende rol in, dit verschilt dus wezenlijk van de rechter. De rechter neemt in Nederland steeds meer een leidende rol in. Een mediationprocedure bestaat uit verschillende stappen. De mediator zal in het begin van het mediationproces beide partijen de mogelijkheid geven om hun verhaal te doen. Wanneer beide partijen daarna besluiten om de mediationprocedure te starten, dan zal er een mediationovereenkomst worden opgesteld. Hier wordt bijvoorbeeld de geheimhouding en vertrouwelijkheid geregeld, maar ook het uurtarief van de mediator.

 

Vaststellingsovereenkomst

Na enkele gesprekken tussen u en uw wederpartij zal de mediator u proberen te begeleiden om tot een constructieve oplossing van het probleem te komen. Wanneer deze oplossing wordt gevonden, dan zal dit worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Dit is een afdwingbare overeenkomst waarin alle afspraken c.q. uitkomsten van de mediationprocedure schriftelijk zijn vastgelegd. De mediator is geen partij in deze overeenkomst, deze wordt puur tussen u en uw wederpartij gesloten.

RedactieWat is mediation?