Wat te doen indien u overlast ervaart van uw buren?

RedactieAlgemeen

Geluidsoverlast

Wat te doen indien u overlast ervaart van uw buren? Die overlast zal in veel gevallen de vorm aannemen van geluidsoverlast. U kunt in dat geval verschillende stappen ondernemen. Het meest raadzaam is om in eerste instantie met uw buren in gesprek te gaan en de overlast die u ervaart, aan te kaarten. Het komt voor dat buren zich van geen kwaad bewust zijn of zich niet goed kunnen voorstellen dat u overlast ervaart. Een voorbeeld hiervan is dat uw buur gitaar speelt en zich niet beseft hoe gehorig de woningen zijn. Indien mogelijk, kunt u proberen deze overlast, in gesprek met uw buur, na te bootsen zodat hij zich bewuster wordt van het probleem. Voorts kunt u afspraken maken met uw buur over de tijden waarop het geluid u het minst stoort, bijvoorbeeld wanneer u niet thuis bent.

Mocht uw buur niet bereid zijn u tegemoet te komen, dan kunt u het probleem aan de kaak stellen bij uw verhuurder of bij de Vereniging van Eigenaren (VvE). Als u en uw buur bijvoorbeeld dezelfde verhuurder hebben, kan deze verhuurder uw buur op zijn gedrag aanspreken en zo nodig maatregelen treffen. Daarnaast kunt u in gesprek gaan met andere buren om erachter te komen of ook zij overlast ervaren. Samen staat u immers sterker.

Vervolgens kunt u een buurtbemiddelaar inschakelen. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (hetcvv.nl). Uw buur is namelijk misschien wél bereid om met een bemiddelaar te spreken, indien zijn verstandhouding met u slecht is. Bovendien helpt deze benadering om bij vervolgstappen, zoals in een gerechtelijke procedure, aan te kunnen tonen dat u er alles aan heeft gedaan om tot redelijke afspraken met uw buur te komen. Ook een wijkagent zou voor u kunnen bemiddelen.

Tevens kan het inschakelen van de politie nuttig zijn, maar dan moet de overlast nog wel aan de gang zijn op het moment van bellen en voor de agenten ook duidelijk merkbaar zijn. Zij kunnen een proces-verbaal opstellen en eventueel maatregelen treffen, zoals de inbeslagname van apparatuur. Mochten de voorgaande stappen (op lange termijn) geen effect teweegbrengen, dan kunt u per telefoon contact met ons opnemen. Wij zullen de situatie dan grondig analyseren en u zo goed mogelijk helpen om uw probleem op te lossen.

RedactieWat te doen indien u overlast ervaart van uw buren?