Wat verandert er voor u per 1 januari 2016?

RedactieAlgemeen

Vanaf 1 januari 2016 kunt u te maken krijgen met wijzigingen in wetten en regelingen

Werk & Inkomen

Wijzigingen WW

Vanaf 1 januari 2016 verandert de WW op een paar punten.

Aanpassing duur WW

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW korter. Dit gaat stap voor stap. Halverwege 2019 duurt de WW dan maximaal 24 maanden.

Aanpassing opbouw WW

Vanaf 1 januari 2016 bouwen werknemers minder WW-rechten op. De WW-rechten die zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 wijzigen niet.

Wijziging dagloonbesluit

De berekening van de hoogte van de WW verandert.

Leeftijdsgrens vrijstelling sollicitatieplicht

Mensen die op de eerste dag van hun werkloosheid 64 jaar of ouder zijn, hoefden tot 2016 niet meer te solliciteren. Vanaf 1 januari 2016 wordt deze leeftijdsgrens opgetrokken naar de AOW-gerechtigde leeftijd min 1 jaar.

Wijzigingen uitkeringen

Vanaf 1 januari 2016 is een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet (vroeger Wet werk en bijstand), IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en Toeslagenwet. De uitkeringen gaan iets omhoog.

Wijzigingen AOW

AOW leeftijd

Vanaf 1 januari 2016 is de AOW leeftijd 65 jaar + 6 maanden (was 65 jaar + 3 maanden in 2015). De hogere AOW-leeftijd kan gevolgen hebben voor uw heffingskortingen, zoals de ouderenkorting. Lees meer over de ingangsdatum van de AOW-uitkering.

Werken na de AOW

AOW-ers die werken, krijgen bij ziekte 13 weken lang hun loon doorbetaald. Dat was 2 jaar. Lees meer over werken na de AOW-leeftijd.

Wonen

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Wilt u een asbestdak (laten) verwijderen? Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur. Particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van deze subsidie.

Zorg & Gezondheid

Wijzigingen basispakket en eigen risico

Het basispakket van uw zorgverzekering is uitgebreid. Een eigen bijdrage voor gehoorhulpmiddelen voor jongeren tot 18 jaar vervalt. Het verplicht eigen risico stijgt met € 10 naar € 385. Kijk bij Zorgverzekering voor een overzicht van veranderingen in uw basispakket.

Wijzigingen zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt komend jaar met € 56 tot € 998. De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt met € 114 naar € 1905.

Consumenten

Paspoorten en identiteitskaarten goedkoper

Vanaf 1 januari 2016 betaalt u € 2,67 minder voor een paspoort of identiteitskaart voor volwassenen. Een gemeente mag dan maximaal € 64,44 voor een paspoort rekenen. En € 50,40 voor een identiteitskaart. De prijs voor een paspoort of identiteitskaart voor minderjarigen blijft hetzelfde.

Subsidie opwekken duurzame energie

Vanaf 4 januari 2016 kunt u subsidie aanvragen om een zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel te (laten) plaatsen.

 

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Wilt u een asbestdak (laten) verwijderen? Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur. Particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van deze subsidie

 

Verbod op gratis plastic tassen

U krijgt vanaf 1 januari 2016 geen gratis plastic tas meer in een winkel. Hierbij maakt het niet uit of het een dunne of een dikke plastic tas is.

Ondernemers

Acquisitiefraude wordt strafbaar

Er komt een duidelijke straf op acquisitiefraude: maximaal 2 jaar gevangenisstraf. Daarnaast komt er een betere bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken. Onder acquistitiefraude valt bijvoorbeeld telefonische misleiding of misleiding via een vertegenwoordiger, maar ook de zogenaamde spookfacturen.

Milieu

Energiebelasting omhoog

Zowel voor particulieren als bedrijven gaat de energiebelasting omhoog. De tarieven van de energiebelasting per 1 januari 2016 vindt u in het Informatieblad milieubelastingen.

 

bron: www.rijksoverheid.nl

 

 

RedactieWat verandert er voor u per 1 januari 2016?