Wat zijn de gevolgen als ik mijn kind erken?

RedactieAlgemeen

rw plaatje

Als u uw kind erkent wordt u de juridische ouder van het kind. U krijgt dan een aantal rechten en plichten. Om de wettelijke vertegenwoordiger van het kind te worden moet u het ouderlijk gezag aanvragen.

Gevolgen erkennen kind

De erkenning van een kind betekent dat:

 • er tussen u en uw kind een juridische band ontstaat (familierechtelijke betrekking);
 • u het kind moet onderhouden (onderhoudsplicht) totdat het 21 jaar wordt;
 • u na een scheiding recht heeft op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht om u te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind;
 • u en het kind elkaars wettelijke erfgenamen worden;
 • u (met uw partner) op het moment van erkenning de achternaam van uw kind kiest;
 • uw kind mogelijk uw nationaliteit krijgt. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft.

Als u de Nederlandse nationaliteit heeft, dan krijgt het kind dat u erkent ook automatisch de Nederlandse nationaliteit. U moet het dan wel erkennen voordat het 7 jaar oud is.

Ouderlijk gezag aanvragen na erkenning

U bent niet getrouwd en u heeft geen geregistreerd partnerschap. Dan krijgt u bij de erkenning niet automatisch het ouderlijk gezag. Zonder ouderlijk gezag kunt u niet meebeslissen over de opvoeding van uw kind. Ook kunt dan niet optreden als zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen.

Welke voorwaarden gelden er als ik mijn kind wil erkennen?

Als u uw kind wilt erkennen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. U moet bijvoorbeeld 16 jaar of ouder zijn. Er zijn meer voorwaarden.

Bij erkenning van een kind gelden de volgende regels:

 • Leeftijd

  U bent 16 jaar of ouder.

 • Bloedverwantschap

  U kunt een kind niet erkennen als u niet met de moeder mag trouwen. Bijvoorbeeld omdat u een bloedverwant van de moeder bent.

 • Niet meer dan 2 ouders

  Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.

 • Toestemming kantonrechter bij curatele

  Als u onder curatele staat op grond van uw lichamelijke of geestelijke toestand, heeft u eerst toestemming van de kantonrechter nodig.

Kind erkennen door buitenlandse man of vrouw

Wilt u een kind erkennen maar heeft u bijvoorbeeld een andere of dubbele nationaliteit. Dan is het belangrijk te onderzoeken welk recht op u van toepassing is. Meestal geldt ook dat toestemming voor erkenning van de moeder nodig is.

Vraag informatie of advies bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente of een juridisch deskundige.

bron: rijksoverheid.nl

RedactieWat zijn de gevolgen als ik mijn kind erken?