Wat zijn de kosten van rechtspraak?

RedactieAlgemeen

De kosten voor een rechtszaak hangen af van de procedure. U moet meestal griffierecht betalen. Ook betaalt u een advocaat, als u deze inschakelt. Voor advocaatkosten kunt u een vergoeding krijgen als u een laag inkomen heeft.

Kosten afhankelijk van soort procedure

Bij een civielrechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of burenruzie, moet u rekening houden met diverse kosten. U betaalt:

  • griffierecht voor het starten van een procedure bij de rechter;
  • een deurwaarder om de tegenpartij te dagvaarden (op te roepen);
  • een advocaat, als u hier gebruik van wilt maken;
  • in sommige gevallen de reis- en verblijfskosten voor getuigen en deskundigen.

Bij de kantonrechter betaalt alleen degene die naar de rechter stapt (de eiser) griffierecht. Bij de rechtbank en hogere instanties betaalt ook degene die wordt aangeklaagd (de gedaagde) griffierecht.

Bij een bestuursrechtelijke procedure, waarbij burgers tegenover de overheid staan, betaalt u soms ook griffierecht. Dit is afhankelijk van het soort zaak. Eventueel betaalt u de kosten voor een advocaat. Geeft de rechter u gelijk, dan laat hij meestal de tegenpartij uw kosten betalen.

Bij een strafrechtelijke procedure hoeft u geen griffierechten te betalen. Wel betaalt u de kosten voor een advocaat, als u deze wilt inschakelen.

Tarieven griffierecht

Op Rechtspraak.nl vindt u alle tarieven van het griffierecht. Hier staan ook de kosten die u moet betalen als u in hoger beroep gaat.

Kosten advocaat en deurwaarder

De advocatuur heeft geen vaste tarieven. U maakt met uw advocaat zelf afspraken over de kosten. Bijvoorbeeld over de hoogte van het uurtarief of een vast tarief voor de hele zaak. De Nederlandse Orde van Advocaten geeft meer informatie over de kosten. De tarieven van een deurwaarder vindt u bij deKoninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders.

U bent niet bij alle rechtszaken verplicht een advocaat in te schakelen. Bij sommige zaken mag u ook uw eigen verdediging voeren of iemand anders vragen dit te doen. Het gaat dan vaak om eenvoudige zaken.

Vergoeding voor kosten advocaat

Wie een laag inkomen heeft, kan in aanmerking komen voor een vergoeding van de advocaatkosten. De overheid betaalt dan het grootste deel hiervan. Dit wordt gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage. De Raad voor de Rechtsbijstand bepaalt of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Advocaten die juridische hulp geven aan mensen die gesubsidieerde rechtsbijstand ontvangen, worden ook wel pro-deo-advocaten genoemd.

 

Bron: rijksoverheid.nl

RedactieWat zijn de kosten van rechtspraak?