Welke rechten heeft u met een 0-urencontract?

RedactieAlgemeen

Men denkt bij het aangaan van een 0-uren contract vaak dat er weinig rechten aan deze arbeidsrelatie verbonden zijn. De werkgever heeft in deze geen verplichting om meer arbeid te verschaffen dan haar goeddunkt en mag de werknemer naar huis sturen zodra deze niet meer nodig is om arbeid te verrichten. In het geheel van de bescherming die de werknemer over het algemeen aangereikt krijgt van de wetgever in Nederland bezien lijkt dit een beetje vreemd. Hoe kan het dat een werknemer met een fulltime arbeidsovereenkomst zich twee jaar ziek kan melden en tegelijkertijd uitbetaald krijgt, maar dat een werknemer die werkt op basis van een 0-uren contract maar moet hopen dat er de komende week genoeg werk te doen is dat zij haar huur kan betalen? Gelukkig is er door de wetgever ook aan de laatste werknemer gedacht.

De 3-uren plicht

Een veelvoorkomend probleem is dat er een ‘0-uren werknemer’ wordt ingeroosterd voor een werkdag, maar zodra deze werknemer aankomt blijkt dat er eigenlijk niks te doen is en wordt zij al na een halfuurtje werken naar huis gestuurd. Het is logisch dat deze werknemer dan denkt geen recht te hebben op meer dan de gewerkte tijd, aangezien er op het contract duidelijk 0 uren arbeid per week is overeengekomen. Toch biedt de wet hier een oplossing voor, welke eigenlijk elke werknemer zou moeten kennen. De wet schrijft de werkgever namelijk voor dat zij voor elke oproep ten minste drie uur uitbetaalt![1] Dus iedere keer dat de werknemer komt werken voor minder dan drie uur heeft zij recht op een volle drie uur uitbetaling!

Deze plicht voor de werkgever gaat zelfs zo ver dat dit meerdere keren per dag kan plaatsvinden. In het arrest X/Wolters[2] heeft de Hoge Raad (de hoogste rechter in nederland – haar woord is wet) besloten dat er bij een reeks oproepen van allen minder dan drie uur er voor elke oproep de volle drie uur uitbetaald moet worden. Dit betekent dus dat indien werknemer twee keer wordt opgeroepen voor steeds een halfuur werken, de werkgever in totaal zes uur moet uitbetalen!

Om uit eigen ervaring te putten adviseer ik u het volgende: houdt altijd bij hoeveel uren u gewerkt heeft en hoeveel uren u daarvoor uitbetaald moet worden! Vertrouw nooit op het totaal aantal gewerkte uren wat vermeld staat op uw loonstrookje; sommige werkgevers zijn zich simpelweg niet bewust van deze wettelijke plicht!

De vermoede arbeidsomvang

Er is nog een tweede manier hoe werknemers met een 0-uren contract wettelijk worden beschermd. Er zijn namelijk ook werknemers die wekelijks structureel meer dan bijvoorbeeld twintig uur werken op basis van dit 0-uren contract. Er kunnen zich dus situaties voordoen waarin de werkgever plots in zwaar weer komt te verkeren, en dan zijn deze mensen de eerste mensen die zonder arbeid komen te zitten. De werkgever denkt dan vaak: “ik ben toch niet contractueel verplicht om deze mensen meer dan 0 uren per week te laten werken”. Zo werkt dat echter niet. Een werknemer die elke week twintig uur werkt mag na een zekere periode van tijd toch wel verwachten dat zij kan rekenen op die twintig uren per week voor de rest van de weken die er nog gewerkt moeten worden onder haar arbeidsovereenkomst?

Zo dacht de wetgever daar ook over. Zij heeft toen een artikel[3] ingevoerd wat in niet-juristentaal betekent dat zodra de werknemer drie maanden heeft gewerkt, de arbeidsovereenkomst verandert van een 0-uren contract naar een contract met een arbeidsomvang van het gemiddelde aantal uren per maand over de afgelopen drie maanden. Mocht de werknemer bijvoorbeeld drie maanden lang twintig uren per week gewerkt hebben, dan is haar arbeidsomvang veranderd van 0 uren naar twintig uren. Zo moet de werkgever dus ongeacht of de werknemer die twintig uren gewerkt heeft of niet elke week die twintig uren uitbetalen (dus tachtig uren per maand). Nog een reden om netjes uw uren bij te houden! Ook kunt u ons altijd telefonisch bereiken voor advies.

[1]     Artikel 7:628a BW.

[2]     HR 3 mei 2013, JAR 2013/140 (X/Wolters).

[3]     Artikel 7:610b BW.

 

RedactieWelke rechten heeft u met een 0-urencontract?