Werknemer of zzp’er?

RedactieAlgemeen

De meeste mensen denken dat wanneer iemand werkzaamheden uitvoert voor een bedrijf, diegene daar werknemer is. In bepaalde gevallen is dit echter te kort door de bocht. Er kan namelijk ook sprake zijn van een overeenkomst van opdracht. In dat geval is iemand die werkzaamheden voor een bedrijf uitvoert namelijk een zzp’er. Dat verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht is van belang bij de vraag welke bescherming het recht partijen biedt.

Wanneer is er nou sprake van een arbeidsovereenkomst en wanneer van een overeenkomst van opdracht?

Van een arbeidsovereenkomst is sprake als er aan drie voorwaarden is voldaan.

  1. Ten eerste moet de medewerker zich verbonden hebben om werk voor de werkgever te verrichten. Dit houdt een plicht in, de werknemer mag het werk niet weigeren.
  2. Er moet sprake zijn van loon. Dit is dus geen onkostenvergoeding, maar moet echt een beloning voor het verrichte werk zijn.
  3. Het werk moet in dienst van de werkgever worden verricht. Hiermee wordt een gezagsverhouding bedoeld.

Van een overeenkomst van opdracht is sprake als er een overeenkomst bestaat waarbij de opdrachtnemer zich aan de opdrachtgever verbindt, maar er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dit contract wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van een project. Het belangrijkste verschil met de arbeidsovereenkomst is het ontbreken van een gezagsverhouding, een zzp’er werkt in principe zelfstandig en dus niet in dienst van een werkgever.

Om te kijken of er sprake is van een arbeidscontract of van een overeenkomst van opdracht kijkt de rechter naar twee punten in het bijzonder: Wat was de bedoeling van de partijen en op welke manier hebben de partijen de overeenkomst uitgevoerd? Toen de overeenkomsten van Deliveroo door de rechter zijn bekeken, speelde mee dat Deliveroo duidelijk was naar zijn bezorgers over het feit dat ze een overeenkomst van opdracht aangingen en dat er geen sprake was van een gezagsverhouding. Bezorgers mochten bijvoorbeeld opdrachten weigeren en hun eigen kleding dragen. Dit was anders bij PostNL, waar bezorgers bijvoorbeeld strenge instructies kregen en niet zelfstandig hun route mochten bepalen.

Kortom, werkzaamheden uitvoeren voor een bedrijf betekent niet automatisch dat iemand ook een arbeidsrelatie heeft. Controleer uw contract daarom goed, en bij vragen over uw contract, de gevolgen van een overeenkomst van opdracht of andere zaken kunt u telefonisch terecht bij onze medewerkers.

RedactieWerknemer of zzp’er?