Wetsvoorstel actieve donorregistratiesysteem aangenomen

RedactieAlgemeen

donorjanee

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een systeem van ‘’actieve donorregistratie’’. Het systeem van orgaandonoren zal hierdoor ingrijpend veranderen. Het nieuwe systeem brengt met zich mee dat mensen automatisch geregistreerd worden als donor, mits je aangeeft geen donor te willen zijn.

Het wetsvoorstel kwam van D66’er Pia Dijkstra, die op deze manier het tekort aan donororganen wil verkleinen. Volgens cijfers van het Transplantatiecentrum zijn vorig jaar 132 mensen overleden die op de wachtlijst voor een orgaan stonden.

Niet reageren

Het niet reageren op de vraag of iemand donor wil zijn zorgt ervoor dat je als donor geregistreerd wordt die ‘’geen bezwaar’’ heeft. Op die manier kunnen nabestaanden zien of iemand echt heeft gekozen. In principe kunnen nabestaanden de registratie niet meer veranderen, tenzij ze kunnen aantonen dat iemand echt geen donor had willen worden. De partij heeft verder in het wetsvoorstel opgenomen dat de registratie van mensen die mogelijk wilsonbekwaam zijn, wordt getoetst door een arts.

Dit was een tegemoetkoming van de D66 aan de overige partijen omdat de partijen in eerste instantie vonden dat het plan een inbreuk was op het zelfbeschikkingsrecht.

Daarnaast was een ander grief dat mensen het te ingewikkeld zouden vinden om een afgewogen keuze te maken met betrekking tot het donorschap.

Nipte meerderheid

De wet werd aangenomen met 75 stemmen voor en 74 tegen. Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren was afwezig. Hij was van plan tegen het wetsvoorstel te stemmen waardoor er geen meerderheid zou zijn. Wassenberg had zich vergist in een afspraak en spreekt van een “ongelooflijke blunder”. Nu moet ook de Eerste Kamer nog met de wet akkoord gaan. Dijkstra hoopt dat de behandeling daar snel zal gebeuren.

Wachtlijst

D66 hoopt dat er met deze nieuwe wet en nieuwe registratie structureel meer donoren bijkomen. Uit gegevens van de Transplantatiestichting blijkt dat er grofweg dubbel zoveel mensen zijn die wachten op een orgaan dan de transplantaties.

 

2011 2012 2013 2014 2015
Orgaantransplantaties 1122 1236 1228 1322 1275

 

2011 2012 2013 2014 2015
Orgaanwachtlijsten (31 december) 1311 1286 1149 1044 984

Cijfers van 31 maart 2016

(bron: www.transplantatiestichting.nl )

RedactieWetsvoorstel actieve donorregistratiesysteem aangenomen