Whatsappen onder werktijd, geen gevolgen voor de werknemer?

RedactieAlgemeen

In de huidige digitale wereld wordt er veel gebruik gemaakt van Facebook, Whatsapp en dergelijken. Natuurlijk is de verleiding groot om dit onder werktijd te doen, maar de ‘baas’ ziet hier vaak streng op toe. Dit kost hem immers geld. Wat kan er gebeuren als je onder werktijd veel whatsappt en de baas komt erachter?

In oktober 2016 heeft de Tilburgse rechtbank zich hierover uitgelaten (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2016:6927 ). In dit geval betrof het een werknemer die onder werktijd grote hoeveelheden berichten stuurde naar verschillende dames. Deze berichten waren amoureus van aard en de werkgever vond dat dit de werknemer had afgeleid in zijn werk. De werkgever vorderde dientengevolge het in zijn ogen te veel betaalde loon terug.

De rechter heeft geoordeeld dat er ruim 1255 berichten in een half jaar tijd zijn verstuurd door de werknemer. De rechter oordeelde dat dit veelal voor privédoeleinden is geschied en daardoor de werkgever is benadeeld. De rechter oordeelde dat de werknemer deze uren moest vergoeden, omdat deze als schade voor de werkgever zijn aangemerkt.

Wat voor les kan uit deze zaak worden getrokken? Ten eerste is het van belang om op te merken dat er tijdens werktijden hoofdzakelijk moet worden gewerkt. Werkgevers staan vaak toe dat er voor incidenteel gebruik wordt geappt of gebeld, maar dit wel moet worden beperkt tot de noodgevallen. Ten tweede is het van belang om te overleggen met de werkgever. Duidelijke communicatie is altijd aan te raden, zodat de werkgever op de hoogte is van een ziek kind thuis of een ander mogelijk noodgeval. Dit zal problemen kunnen voorkomen en de arbeidsrelatie met uw werkgever kunnen verbeteren.

Heeft u nog verdere vragen? Bel ons!

RedactieWhatsappen onder werktijd, geen gevolgen voor de werknemer?