Wie helpt bij re-integratie?

RedactieAlgemeen

UWV of gemeenten begeleiden mensen met een uitkering bij hun re-integratie. Mensen zonder uitkering krijgen daarbij hulp van hun gemeente. Zelf uw re-integratie regelen met een individuele re-integratieovereenkomst (IRO) kan soms ook.

Re-integratie als u een uitkering ontvangt

Heeft u een uitkering en zoekt u werk? Dan kan uw gemeente of UWV u daarbij begeleiden. Zo kunt u met behoud van uw uitkering een werkstage lopen als u weinig werkervaring heeft. Of een opleiding volgen als u geen diploma’s heeft.

Uitkering van UWV

Heeft u een uitkering op grond van 1 van de volgende wetten? Dan kan UWV u begeleiden bij het vinden van werk.

 • Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA);
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO);
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);
 • Wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW);
 • Ziektewet (ZW).

Uitkering van gemeente

Uw gemeente begeleidt u bij het vinden van werk als u een uitkering heeft op grond van de:

 • Wet werk en bijstand (WWB);
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW);
 • Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);
 • Algemene Nabestaandenwet (Anw).

Re-integratie als u niet werkt en geen uitkering heeft

Heeft u geen uitkering en wilt u (weer) aan het werk? Dan kunt u voor uw re-integratie terecht bij uw gemeente. U schrijft zich dan eerst als werkzoekende in bij UWV. UWV beoordeelt hoe lastig het voor u is om werk te vinden. Als het nodig is, krijgt u een re-integratietraject aangeboden.

Re-integratie als u werkt

Kunt u door ziekte of een handicap uw werk niet meer doen zoals u dat gewend was? Samen met uw werkgever kunt u zoeken naar een oplossing. Zoals een traplift of een aangepast toilet. Uw werkgever kan via UWV subsidie krijgen voor het aanpassen van uw werkplek.

Individuele re-integratieovereenkomst

Heeft u zelf ideeën over hoe u het beste kunt re-integreren? Dan kunt u kiezen voor een individuele re-integratieovereenkomst (IRO). Dit kan alleen als u een uitkering krijgt op basis van de:

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO);
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ);
 • Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Werkgever is eigen risicodrager

Wordt u arbeidsongeschikt en is uw werkgever een zogenoemde eigenrisicodrager? Dan betaalt hij zelf de kosten van uw uitkering en van uw re-integratie. Een eigenrisicodrager heeft ook de plicht u te begeleiden bij uw re-integratie. Uw werkgever kan u vertellen of hij eigenrisicodrager is of niet.

Voor vragen over uw re-integratie kunt u terecht bij UWV.

Bron:http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/re-integratie/vraag-en-antwoord/hoe-kan-ik-re-integreren-en-wie-begeleidt-mij.html

RedactieWie helpt bij re-integratie?