Corona-boete: wat nu?

Een corona-boete: wat moet ik doen?

Tijdens de coronapandemie zijn verschillende nieuwe boetes in het leven geroepen. Maar wat zijn deze boetes precies? Hoe hoog zijn ze? Welke acties kunt u ondernemen tegen een corona-boete? Dit zijn de vragen die centraal staan in dit artikel.

Hoogte boetes

Het dragen van een mondkapje is verplicht in het openbaar vervoer. Als u dit niet doet, kunt u een boete krijgen van 95 euro. Dezelfde hoeveelheid geldt voor het negeren van een positieve testuitslag of geen quarantaineverklaring meenemen tijdens een reis naar een hoog-risicogebied. Een van de hoogste boetes is voor het negeren van de quarantaineplicht, deze boete bedraagt 339 euro.

Niet eens met een boete?

Als u het niet eens bent met een corona-boete kunt u hiertegen protesteren. Het is afhankelijk van welk type boete, of u dit moet doen via bezwaar of verzet.

Bezwaar tegen boete voor negeren quarantaineplicht?

Deze boete is afkomstig van de burgermeester en hiertegen kunt u schriftelijke bezwaar maken. Betaal de boete wel op tijd, dit moet ook als u bezwaar maakt.

U heeft zes weken om bezwaar te maken tegen de boete afkomstig van de burgermeester. De zes weken gaan in op de dag nadat de burgermeester de boete heeft opgestuurd. Deze datum vindt u in de brief met daarin de boete.

Verzet tegen strafbeschikking?

Als u een strafbeschikking van de Officier van Justitie heeft ontvangen, kunt u hiertegen in verzet gaan. Als u in verzet wilt gaan, betaal de boete dan niet. Op het moment dat u de boete betaald, accepteert u namelijk automatisch de boete. De betaling staat dan vast en is geaccepteerd. Er zijn twee manieren om in verzet te gaan:

  1. Stel een brief op en stuur deze naar de Officier van Justitie.
  2. Als u liever geen brief wil schrijven, ga dan langs bij het parket bij u in de buurt. Een parket is een kantoor van het Openbaar Ministerie.

U heeft 14 dagen om in verzet te gaan tegen een boete afkomstig van de Officier van Justitie. De 14 dagen gaan in op het moment dat u van de boete op de hoogte bent. Deze periode gaat dus pas in, als u de brief met daarin de boete heeft gezien en gelezen.