Het product wat ik heb gekocht beantwoord niet aan mijn verwachting, wat kan ik doen?

Het is uiteraard niet de leukste situatie, maar het komt nog wel eens voor; uw gekochte product beantwoord niet aan uw verwachtingen. Het kan zijn dat het product simpelweg niet werkt, of dat het product beschadigd is. Wat kunt u in een dergelijk geval het beste doen?

 

Allereerst moet u de gebreken van het product identificeren en daarmee teruggaan naar de verkoper. Het is zaak dat u dit zo snel mogelijk doet, omdat er doorgaans maar 6 maanden garantie is waarin u recht heeft op gratis reparatie of vervanging. Na deze zes maanden hangt het af van de omstandigheden van het geval, of u hier nog recht op heeft.

 

Vervolgens moet u vragen om reparatie of vervanging, binnen twee maanden nadat u het gebrek heeft ontdekt.

Het is handig om een aangetekende brief te sturen naar de verkoper waarin u de verkoper informeert over de gebreken aan uw product.

Indien de verkoper hierop niet reageert, maar u heeft wel de melding gekregen dat de brief is aangekomen, dient u een ingebrekestelling naar de verkoper te sturen. Hierin geeft u de verkoper een redelijke termijn om alsnog de gebreken te verhelpen of u een nieuw product te sturen.

 

Indien de verkoper nog steeds niet reageert treedt de verkoper in verzuim. Hierdoor zou u de koopovereenkomst kunnen ontbinden. U dient dan het gebrekkige product aan de verkoper te sturen en dan krijgt u vervolgens uw geld terug.

 

Let wel goed op en lees de algemene voorwaarden van uw overeenkomst goed door, meestal staat hierin verdere en meer specifieke informatie.