Ik ga scheiden, wat moet ik allemaal regelen?

Indien u gaat scheiden kan dit erg emotioneel zijn en heeft u natuurlijk genoeg aan uw hoofd. Dit artikel is er daarom toe bedoeld om u overzicht te bieden in de stappen die u moet ondernemen.

Allereerst is het van belang om een advocaat in te schakelen. De scheiding wordt namelijk uitgesproken door de rechter. Bij deze procedure is het vereist om te worden bijgestaan door een rechter. U betaalt de rechtbank kosten voor het behandelen van de zaak. Daarnaast dient u uiteraard de kosten te betalen die uw advocaat maakt.

Indien u en uw ex-partner er niet ongemakkelijk samen uit kunnen komen, is het ook mogelijk om te worden bijgestaan door een mediator. De mediator helpt u dan om in goed overleg afspraken te maken omtrent de scheiding. De mediator treedt hier op als onafhankelijke bemiddelaar. Voor een mediator betaalt u ook kosten.

Nadat u een advocaat heeft ingeschakeld moet de scheiding worden aangevraagd bij de rechter. Uw advocaat zal hiervoor een verzoek tot echtscheiding indienen bij de bijbehorende rechtbank.

Indien u kinderen heeft, dienen er afspraken te worden gemaakt omtrent de omgang met de kinderen. Dit wordt ook wel de omgangsregeling genoemd. Er zal vervolgens een ouderschapsplan worden opgemaakt die de omgangsregeling omvat, maar die ook o.a. het bepaalde omtrent kinderalimentatie en de verdeling bij vakanties omvat.

Nadat de rechter uitspraak heeft gedaan, wat gemiddeld enkele weken zal duren, dient de echtscheidingsbeschikking binnen uiterlijk zes maanden ingeschreven te worden in de registers van de burgerlijke stand. Dit gebeurt bij de gemeente waarin u getrouwd bent met uw ex-partner. Normaliter doet uw advocaat dit, het is echter ook mogelijk het zelf te doen. Pas nadat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers, bent u voor de wet gescheiden.