Proeftijd

In een arbeidsovereenkomst staat vaak een proeftijd. Een proeftijd is de eerste periode van een nieuwe baan waarbij de werkgever en de werknemer beide kunnen bekijken of de baan past. In deze periode is het zowel voor de werkgever als voor de werknemer mogelijk de arbeidsovereenkomst per direct – zonder opzegtermijn – te beëindigen. Verplicht is dit echter niet. Een proeftijd kan niet worden opgenomen als de arbeidsovereenkomst 6 maanden of korter duurt. Maar hoelang duurt uw proeftijd precies? Dat leest u in dit artikel.

Proeftijd opvolgend contract

Is er na uw eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sprake van een opvolgende arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan mag in principe mag geen proeftijd worden afgesproken in de nieuwe opvolgende arbeidsovereenkomst. Daarop is 1 uitzondering.

  • Vraagt de functie waarvoor de nieuwe arbeidsovereenkomst geldt duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden? Dan mag er wel een proeftijd zijn afgesproken!

Proeftijd schriftelijk vastleggen

Uw werkgever moet schriftelijk vastleggen hoe lang uw proeftijd is. De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst. De proeftijd is nooit langer dan 2 maanden.

 Duur proeftijd

De proeftijd kan maximaal 1 maand duren bij:

  • Een tijdelijk arbeidscontract van meer dan 6 maanden maar korter dan 2 jaar
  • Een tijdelijk arbeidscontract waarbij geen einddatum is afgesproken.

Bij tijdelijke arbeidscontracten kunnen andere regels voor de proeftijd gelden. Dit kan alleen als dit in de cao staat.

De proeftijd kan maximaal 2 maanden duren bij:

  • Een vast dienstverband;
  • Een tijdelijk arbeidscontract voor 2 jaar of langer.

Bij een tijdelijk contract van 6 maanden of korter mag geen proeftijd worden afgesproken.

Ontslag tijdens proeftijd

Voor ontslag tijdens de proeftijd geldt geen preventieve toets door UWV of de kantonrechter en geldt géén opzegtermijn. Ook hoeft geen sprake te zijn van één van de redelijke gronden voor ontslag.
Uw werkgever hoeft niet te kijken of u binnen de organisatie kan worden herplaatst. Ontslag in de proeftijd is ook mogelijk als u ziek wordt. De proeftijd wordt niet verlengd als u tijdens de proeftijd ziek wordt. Ontslaat uw werkgever u in de proeftijd terwijl u ziek bent? Dan heeft u mogelijk recht op een Ziektewetuitkering.

Zelf ontslag nemen tijdens proeftijd

U kunt ontslag nemen tijdens uw proeftijd. U hoeft zich in dit geval niet te houden aan een opzegtermijn. Echter, u heeft geen recht op een WW-uitkering als u zelf ontslag neemt. U kunt eventueel wel aanspraak maken op een bijstandsuitkering van uw gemeente.

Reden opgeven ontslag tijdens proeftijd

Zegt de werknemer of de werkgever het contract binnen de proeftijd op? Dan moet degene die opzegt schriftelijk de reden daarvoor aangeven als de ander daar om vraagt.