Wanneer gaat uw tijdelijke contract over in een vast contract?

Steeds meer werkgevers werken liever met tijdelijke contracten dan met vaste contracten, terwijl u als werknemer meer zekerheid en andere voordelen geniet wanneer u een vast contract heeft. De wet regelt gelukkig dat uw werkgever u niet voortdurend slechts tijdelijke contracten kan geven. Maar wanneer gaat uw tijdelijke contract precies over in een vast contract?

 

Artikel 7:668a BW bevat de zogenoemde ketenregeling. Hierin wordt geregeld wanneer een tijdelijk contract automatisch overgaat in een vast contract. In de eerste plaats is dat na drie opvolgende tijdelijke contracten bij dezelfde werknemer. Er mag dan slechts zes maanden tussen de contracten zitten. Dit is anders wanneer het gaat om tijdelijke terugkerend werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan: dan mag de tijd tussen de contracten maar drie maanden bedragen.

Omdat deze regeling geldt sinds 1 januari 2020, moet het derde contract wel eindigen op of na 1 januari 2020 om voor de ketenregeling in aanmerking te kunnen komen. Bovendien is het belangrijk om de voorwaarden in de geldende cao na te lezen. Deze voorwaarden gaan namelijk voor.

 

In de tweede plaats gaat een tijdelijk arbeidscontract automatisch over in een vast contract op het moment dat hij langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten heeft gekregen bij dezelfde werkgever. Ook hier geldt dat er een tijd tussen de contracten mag zitten van maximaal 6 maanden, of drie maanden bij tijdelijk terugkerend werk. De voorwaarden die in de cao staan opgenomen, gaan voor de wettelijke regeling.

 

Om voor de ketenregeling in aanmerking te komen hoeft een werknemer niet altijd opvolgende contracten bij dezelfde werkgever te hebben. Wanneer sprake is van ‘opvolgend werkgeverschap’ mag een zogenoemde keten worden meegenomen. Er is sprake van opvolgend werkgeverschap indien de werkgevers ten aanzien van de arbeid worden geacht elkaars opvolger te zijn. Een voorbeeld hierbij is wanneer een werknemer eerst via een uitzendbureau werkzaamheden verricht voor een werkgever en vervolgens dezelfde werkzaamheden verricht, maar nu in dienst van die werkgever.

 

Uitzonderingen op de ketenregeling

  • Contracten die zijn aangegaan voor de beroepsbegeleidende leerweg zijn uitgesloten voor de ketenregeling.
  • De regeling is niet van toepassing voor werknemers die jonger zijn dan 18 jaar en gemiddeld maximaal 12 uur per week werken.
  • De cao mag afwijken van de wettelijke regeling. Kijk deze dus altijd eerst even na.

 

De mogelijkheden om bij cao van de ketenregeling af te wijken zijn echter beperkt. Dit mag alleen in bepaalde gevallen: bij uitzendovereenkomsten, indien nodig voor de aard van de bedrijfsvoering of in sommige sectoren, zoals het proefvoetbal. Daarnaast mag worden afgeweken bij bestuursfuncties en bij een overeenkomst om de werknemer op te leiden.

 

Indien u vragen heeft na het lezen van dit artikel, kunt u ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090.