Wat kan ik doen als ik een voorwerp heb gekocht maar het snel kapot gaat of niet werkt?

Ondeugdelijk product

Wanneer u iets koopt moet dit voorwerp de kwaliteit leveren die u ervan mag verwachten. Dit betekent dat het product niet te snel kapot mag gaan, slecht mag werken, onderdelen mag missen of beschadigd mag aankomen. Indien uw product valt onder een van de hiervoor genoemde situaties of op een andere wijze “niet goed is”, noemen wij dit een ondeugdelijk product.

 

Wettelijke garantie tot reparatie of vervanging

U heeft in elk geval een wettelijke garantie op reparatie of vervanging van het artikel indien het te snel niet meer naar behoren werkt. Sinds het een wettelijke garantie is, betekent dit dat u niet apart garantie hoeft te hebben gekregen bij het product. U moet in dit geval de verkoper een brief sturen waarin u hem vraagt het product te repareren, dan wel te vervangen. In deze brief dient u de verkoper een redelijke termijn te geven tot het herstellen van het gebrek.

Let op dat u in zulke situaties niet verplicht bent om kosten te maken. U hoeft dus niet te betalen voor de reparatie of vervanging. Ook hoeft u niet te betalen voor het terugsturen van het ondeugdelijke product, deze kosten kunt u namelijk terugvorderen bij de verkoper.

 

Ontbinding

Indien de verkoper binnen de gestelde termijn in de brief geen oplossing biedt, is hij in gebreke. U heeft dan het recht om de koopovereenkomst te ontbinden. Ook dit doet u door middel van het sturen van een aangetekende brief naar de verkoper. Dit heeft als gevolg dat u het product teruggeeft en u het aankoopbedrag terugontvangt. Daarnaast kunt u het product laten repareren door een derde partij en het bedrag hiervan terugvorderen bij de verkoper.

Heeft u bovendien schade opgelopen door het ondeugdelijke product, dan kunt u dit aankaarten bij de verkoper om hiervoor een aanvullende schadevergoeding te ontvangen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat een kapotte wasmachine een lekkage doet ontstaan die schade brengt aan de vloer.