Stichting Rechtswinkel Rotterdam is een organisatie die volledig draaiende wordt gehouden door vrijwilligers. Dit betekent dat wij afhankelijk zijn van subsidies, sponsorgelden en giften. Mocht u bereid zijn om een donatie te doen om de Stichting Rechtswinkel Rotterdam overeind te houden, dan zouden wij dat zeer op prijs stellen.

Sinds 1 januari 2013 heeft de Stichting Rechtswinkel Rotterdam de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status toegewezen gekregen. Dit houdt in dat, mocht u (hetzij als persoon, hetzij als bedrijf) willen schenken, dit onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is.

Mocht u bereid zijn ons financieel te willen steunen, dan kunt u eventuele giften overmaken op IBAN NL59ABNA0481861548. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot het bestuur (bestuur@rechtswinkelrotterdam.nl).