Wet vaste huurcontracten

RedactieHuur- en woonrecht

In 2016 zijn de tijdelijke huurcontracten geïntroduceerd om de doorstroom op de huurmarkt te bevorderen. Dit maakte het mogelijk voor verhuurders om zelfstandige woonruimten voor een maximaal twee jaar en een onzelfstandige woonruimte voor maximaal vijf jaar te verhuren. De nieuwe Wet vaste huurcontracten, die naar verwachting op 1 juli 2024 in werking treedt, zal hier echter verandering in brengen … Read More

Kan de verhuurder de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen verhogen?

RedactieHuur- en woonrecht

Wat gebeurt er als de servicekosten onverwacht stijgen? Dit artikel richt zich op de rechten die u heeft als huurder wanneer u wordt geconfronteerd met een verhoging van de servicekosten en welke acties u kunt ondernemen. Servicekosten Servicekosten zijn kosten die nog op de kale huur van de woning komen en kunnen bestaan uit de kosten voor de huismeester, schoonmaak … Read More

Mag uw verhuurder zomaar de huur verhogen? Uw rechten als huurder bij onrechtmatige huurverhoging

RedactieHuur- en woonrecht

Huurverhoging is een onderwerp dat vaak tot bezorgdheid leidt bij huurders. Het is belangrijk om te begrijpen welke regels en beperkingen er zijn. In dit artikel zullen wij deze kwestie bespreken en zullen wij behandelen wat u als huurder kunt doen bij een onrechtmatige huurverhoging. Regels bij huurverhoging Jaarlijkse huurverhoging Verhuurders mogen maximaal één keer per jaar de huur verhogen … Read More

Wanneer mag een verhuurder borg inhouden?

RedactieHuur- en woonrecht

Bij het huren van een woning wordt naast de reguliere huurprijs vaak ook een waarborgsom (borg) gevraagd. Dit bedrag roept regelmatig vragen bij mensen op, want waarvoor dient de borg eigenlijk? En wat is de maximale hoogte die de borg mag hebben? Deze borg dient eigenlijk ter bescherming van de verhuurder. Het biedt de verhuurder meer zekerheid dat de huurder … Read More

Achterstallig onderhoud in uw woning

RedactieHuur- en woonrecht, Uw recht

Wat wordt verstaan onder achterstallig onderhoud? Wanneer u als huurder gebreken aan uw woning ervaart, dient de verhuurder van uw woning deze te verhelpen. Het moet hierbij gaan om noodzakelijke reparaties en onderhoud. Hiermee worden reparaties en verbeteringen bedoeld die essentieel zijn voor het comfortabel en veilig wonen in de woning. Denk hierbij bijvoorbeeld dus aan een lekkage, schimmel in … Read More

Opzeggen van de huur: kan dat zomaar?

RedactieHuur- en woonrecht, Uw recht

Zowel de huurder als verhuurder kan in bepaalde gevallen het huurcontract opzeggen. In dit artikel wordt omschreven aan welke voorwaarden moet worden voldaan wanneer een partij de huurovereenkomst wil opzeggen en welke rechten u als huurder daarbij heeft. Verhuurder Bij een vast huurcontract mag de verhuurder de huur alleen opzeggen op een grond die in de wet staat. Een aantal … Read More

Het recht van overpad: de belangrijke feiten op een rij

RedactieHuur- en woonrecht

Regelmatig is bij burenruzies is het recht van overpad de oorzaak van het onderliggende conflict. Dit recht van overpad is het recht van een persoon om over het terrein van een ander te gaan. Dit recht kan van groot belang zijn in verschillende situaties, zoals bij de toegang tot een afgelegen huis of het gebruik van een gedeelde weg. Voor … Read More

Recht op huurverlaging?

RedactieHuur- en woonrecht

Indien je problemen hebt met jouw verhuurder omdat de verhuurder zich bijvoorbeeld niet houdt aan haar verplichtingen, dan kun je daartegen in verzet komen. Als huurder heb je namelijk plichten maar ook rechten. Indien je last hebt van een bouwtechnisch probleem, bijvoorbeeld omdat je geen toilet of geen ramen hebt in je woning, dan kan je een verzoek indienen bij … Read More

Wanneer heb ik recht op huurtoeslag?

RedactieAlgemeen, Huur- en woonrecht, Uw recht

Huurtoeslag is een subsidie die u van de gemeente krijgt, voor een deel van uw huur. U betaalt dan uiteindelijk zelf minder huur door de subsidie. Sommige mensen komen in aanraking voor huurtoeslag maar niet iedereen. Slechts wanneer u onder een bepaald inkomen zit kan het zijn dat u recht heeft op huurtoeslag. Echter zijn er wel een aantal voorwaarden … Read More