Medehuurderschap

  Veel mensen denken dat ze huurrechten krijgen wanneer ze twee jaar bij iemand op een woning staan ingeschreven. Dit is echter niet zo. U krijgt pas huurrechten als u medehuurder bent. U kunt op twee manieren medehuurder worden: Door te trouwen met de huurder of door een geregistreerd partnerschap met de huurder (ook wel wettelijke medehuurderschap). Door de verhuurder … Read More

Welke servicekosten mag mijn verhuurder op mij in rekening brengen?

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Servicekosten zijn diensten en activiteiten van de verhuurder die hij aan huurders levert. Hierbij kan gedacht worden aan onderhoud plegen en bijvoorbeeld het trappenhuis schoonmaken. Deze kosten behoren eigenlijk door de huurder te worden gemaakt en daarom mogen ze op de huurder worden doorberekend. Nutsvoorzieningen zijn gas, water … Read More

Mag een verhuurder mij uit mijn woning zetten?

Huurders genieten veel bescherming vanuit het recht. De wetten binnen het huurrecht zijn veelal van dwingendrechtelijke aard. Dit betekent dat hier niet ten nadele van de huurder van afgeweken kan worden. Indien er dus een bepaling in de huurovereenkomst is opgenomen die niet strookt met de wet, is deze nietig. Maar welke verdere gevolgen hebben de wetten binnen het huurrecht? … Read More

In welke staat dient u uw huurwoning op te leveren?

Huurwoning in oude staat opleveren? Indien u in een huurwoning woont, dan zal de vraag zich ooit voor doen in welke staat u de woning dient af te leveren aan de verhuurder. Moet u de woning in de oude staat herstellen of hoeft u veranderingen aan de huurwoning niet ongedaan te maken? De verhuurder wil meestal dat u de woning … Read More

(Ver)bouwen? Misschien heeft u een vergunning nodig!

Om een woning te verbouwen, bouwen en slopen heb je vaak een vergunning nodig. Er zijn meerdere redenen waarom de aanvraag van een dergelijke vergunning nodig kan zijn. De Nederlandse staat kan op deze manier er voor zorgen dat de woning qua uiterlijk en functie nog wel in de omgeving past en dus voldoet aan een omgevings- of bestemmingsplan. Ook … Read More

Wanneer kan ik huurverlaging aanvragen?

U kunt in 2 gevallen huurverlaging vragen. Als uw huur hoger is dan de maximale huurprijs. Of als u extra huur heeft betaald omdat u teveel inkomsten had, maar uw inkomen is gedaald. 1. Huurverlaging bij maximale huurprijs Betaalt u meer dan de maximale huurprijs voor uw sociale-huurwoning? Dan kunt u aan uw verhuurder huurverlaging voorstellen tot aan dit maximum. … Read More

Help! Ik kan geen huurwoning vinden

Een groot probleem in de gemeente Rotterdam: het tekort aan sociale huurwoningen. Kunt u geen huurwoning krijgen? In dit artikel vindt u een aantal tips.   Urgentieverklaring Wellicht heeft u recht op een urgentieverklaring. Met een urgentieverklaring krijgt op voorrang bij de zoektocht en lotingen voor woningen. Om een dergelijke verklaring aan te kunnen vragen dient er sprake te zijn … Read More

Rechten van de huurder bij onderhoudsproblemen

Wat kan ik doen als de verhuurder niet zorgt voor onderhoud van mijn huurwoning? Bij onderhoudsproblemen moet u eerst contact opnemen met uw verhuurder. Dit kunt u het beste schriftelijk doen via een zogeheten gebrekenbrief aan de verhuurder. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de verhuurder op verschillende manieren bewegen het onderhoud toch uit te voeren. Meld … Read More

Het einde van een huurovereenkomst van een woonruimte: hoe werkt dat eigenlijk?

Elke huurovereenkomst kan worden afgesloten voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd. Aan de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd komt een eind als de verhuurder of huurder de overeenkomst opzegt. De huurovereenkomst kan natuurlijk ook eindigen als huurder en verhuurder samen besluiten om het contract te beëindigen. In dit laatste geval spreekt men ook wel van een beëindiging met wederzijds goedvinden. … Read More