Het scheidingsproces

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Scheiden is een emotioneel uitdagend en complex proces dat veel aspecten van uw leven kan beïnvloeden. Of het nu gaat om het beëindigen van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen, het is belangrijk om het scheidingsproces zorgvuldig te overwegen en te begrijpen. In dit artikel zullen de stappen van het scheidingsproces besproken worden. Emotionele overwegingen: Het besluit om te scheiden … Read More

Wijzigingen in de hoogte van partneralimentatie

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Bij een echtscheiding zijn ex-partners nog steeds verplicht elkaar financieel te helpen. Dit heet partneralimentatie en wordt meestal betaald aan de ex-partner met het minste inkomen. Bij een echtscheiding wordt de hoogte van de partneralimentatie voor een lange periode bepaald. Na verloop van tijd kunnen echter wijzigingen ontstaan in uw financiële situatie. Dit kan bijvoorbeeld komen door ziekte of doordat … Read More

Aansprakelijkheid voor schulden binnen een huwelijk

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

De vraag wie aansprakelijk is bij een aangegane schuld ten tijde van een huwelijk kan in verschillende situaties belangrijk zijn. Deze vraag kan bijvoorbeeld relevant zijn op het moment dat uw echtgenoot een product heeft gekocht en dit nog niet heeft betaald. In dit artikel leggen wij het antwoord op de vraag in hoofdlijnen uit. Bij een huwelijk dat is … Read More

Erfenis bij overleden ouder

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Wanneer uw ouders komen te overlijden kan het zijn dat er een erfenis vrijkomt. Het kan zijn dat er een testament is opgemaakt, waarin staat wat u erft. Maar is het ook mogelijk om volledig onterfd te worden via het testament? En waar heeft een kind recht op als er geen testament is gemaakt? In dit artikel zal allereerst worden … Read More

Wat is een vrijwillige ouderbijdrage en is deze verplicht?

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht, Uw recht

Sinds 1 augustus 2021 is wettelijk vastgelegd dat alle basis- en middelbare school leerlingen mee moeten kunnen doen met extra activiteiten die door scholen worden georganiseerd. Dit betekent dat leerlingen hiervan niet kunnen worden uitgesloten wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Wat is deze vrijwillige ouderbijdrage precies en wat heeft dit voor gevolgen voor u en uw kind? In … Read More

Nieuwe wet voor dubbele achternaam kind

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Een nieuw wetsvoorstel is aangenomen die het toestaat om een kind twee achternamen te geven. Een kind kan dan de achternaam van beide ouders krijgen. Deze regeling is gemaakt om de samenleving tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar meer keuzevrijheid in het naamrecht. Nu krijgt een kind vaak maar één achternaam. In dit artikel zullen de veranderingen van … Read More

Het belang van een ouderschapsplan

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

De beslissing om als ouders uit elkaar te gaan brengt grote gevolgen met zich mee voor de kinderen. Daarom is het van belang dat u goede afspraken maakt over de zorg en de omgang met de kinderen. Ook al lijken de afspraken vanzelfsprekend, toch is het verstandig om deze vast te leggen in een ouderschapsplan. In dit artikel wordt ingegaan … Read More

Hoe worden de spullen verdeeld bij een echtsscheiding?

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Een echtscheiding is een emotioneel en juridisch proces. Naast de emotionele aspecten moeten er ook afspraken gemaakt worden over praktische zaken, zoals de verdeling van de gezamenlijke bezittingen en schulden. Dit proces staat bekend als boedelverdeling. In dit artikel zal ik een overzicht geven van een aantal belangrijke punten die bij de boedelverdeling komen kijken. Huwelijkse voorwaarden: Het is belangrijk … Read More

Gezag en voogdij bij scheiding

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Wanneer u gaat scheiden en minderjarige kinderen heeft, is het belangrijk om te begrijpen welke rechten en verantwoordelijkheden u heeft met betrekking tot het gezag en voogdij over de kinderen. In dit artikel zal worden ingegaan op het verschil tussen gezag en voogdij en op de verantwoordelijkheden die hierbij horen. Ouderlijk gezag Ouderlijk gezag betekent dat één of beide biologische … Read More

Het krijgen van (eenhoofdig) ouderlijk gezag

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Ouder zijn is een mooie en uitdagende rol: het opvoeden en verzorgen van een kind kan zowel vreugdevol als veel vragend zijn. Bij het opvoeden van uw kind is het hebben van ouderlijk gezag belangrijk. Met het hebben van ouderlijk gezag kunt u namelijk officieel beslissingen maken voor de opvoeding van uw kind. De wettelijke regels over ouderlijk gezag kunnen … Read More