Heb ik recht op kindgebonden budget?

  U kunt kindgebonden budget, een toeslag van de Belastingdienst, aanvragen indien u een of meerdere kinderen heeft jonger dan 18 jaar. Er gelden hiervoor een aantal vereisten: U heeft 1 of meer kinderen jonger dan 18 jaar U krijgt kinderbijslag van de Sociale Verzekeringsbank OF u onderhoudt uw kind in belangrijke mate (hiermee wordt bedoelt dat u voldoende meebetaalt … Read More

Kunnen mijn ouders mij onterven?

U bent automatisch erfgenaam van uw ouder. Wilt uw ouder niet dat u erft na zijn overlijden, dient hij/zij dit te regelen in een testament. Legitieme portie Uw ouder kan u niet volledig onterven. U houdt het recht op een deel van de erfenis van uw ouder. Het is de helft van wat u zou krijgen op het moment dat … Read More

Mijn kind wordt uithuisgeplaatst, wat nu?

Een uithuisplaatsing kan alleen worden opgelegd tijdens ondertoezichtstelling van uw kind en op verzoek van de organisatie van de gezinsvoogd, de Raad voor de Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie. Een uithuisplaatsing kan worden verzocht wanneer het kind in de ontwikkeling wordt bedreigd, bijvoorbeeld door een onveilige situatie thuis. Het kind gaat dan tijdelijk ergens anders wonen, voor maximaal 1 jaar. … Read More

Wat is bewind?

Het kan zijn dat u in een periode in uw leven niet meer adequaat voor uw eigen geldzaken kunt zorgen. U heeft bijvoorbeeld schulden die zijn ontstaan in of na een periode van ziekte, werkloosheid, of echtscheiding.[1] De kantonrechter kan voor u een bewindvoerder benoemen die u zal helpen om al uw geldzaken weer op orde te krijgen.[2] Bewindvoering is dus een … Read More

Wat houdt een ondertoezichtstelling (OTS) van mijn kind in?

Wanneer is er sprake van een ondertoezichtstelling? Als er problemen zijn met het opvoeden van uw kind, krijgt u meestal eerste hulp vanuit de gemeente. U kunt hier zelf om vragen. Dit kan de hulp zijn van een jeugdteam of Centrum Jeugd en Gezin. Als de situatie toch niet verbetert, kan de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek instellen. Vind … Read More

Hoe stel ik een ouderschapsplan vast?

Gaan u en uw partner uit elkaar en heeft u kinderen? Dan moeten u en uw partner afspraken maken over waar de kinderen wanneer wonen, wie wanneer met ze op vakantie gaat, wie ze naar school brengt, hoe het contact is met de ouder waar de kinderen op dat moment niet zijn, verdeling van feestdagen en verjaardagen etc. Het vastleggen … Read More

De vader van mijn kind wil het kind niet erkennen

Door een kind te erkennen wordt u juridisch ouder van een kind. Voor gehuwden of geregistreerd partners gaat dit vanzelf, dan heeft een kind juridisch twee ouders. Maar voor ongetrouwden gaat dit niet automatisch, het kind dient te worden erkend door de vader. Het gebeurt weleens dat de vader weigert om het kind dat hij verwekt heeft te erkennen. De … Read More

Hoe werkt een binnenlandse adoptie?

In Nederland zijn er weinig ouders die ervoor kiezen om volledig afstand te doen van hun kind en hun rechten als ouder. De mogelijkheden om een kind te adopteren dat geboren is in Nederland is daardoor beperkt. Het adopteren van een Nederlands kind is echter niet uitgesloten. Wel zijn er een aantal belangrijke voorwaarden verbonden aan een binnenlandse adoptie. De … Read More

Wanneer bent u juridisch ouder?

Het is belangrijk om te weten of u juridisch ouder bent. Het juridisch ouderschap draagt namelijk een aantal wettelijke gevolgen met zich mee. Aan het juridisch ouderschap is het verkrijgen van een achternaam, eventuele erfenissen, de Nederlandse nationaliteit en andere rechten en plichten verbonden. Daarnaast bent u als juridisch ouder verplicht om voor uw kind te zorgen. De vraag die … Read More

Ik wil de erfenis namens een minderjarige verwerpen, hoe pak ik dat aan?

Wanneer u erfgenaam bent van een overledene heeft u de volgende opties: de erfenis zuiver aanvaarden, de erfenis beneficiair aanvaarden of de erfenis te verwerpen. Wanneer u weet of verwacht dat de erfenis negatief zal zijn, kunt u ervoor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden of de erfenis te verwerpen. De erfenis is negatief wanneer de schulden hoger zijn … Read More