Wanneer bent u juridisch ouder?

Het is belangrijk om te weten of u juridisch ouder bent. Het juridisch ouderschap draagt namelijk een aantal wettelijke gevolgen met zich mee. Aan het juridisch ouderschap is het verkrijgen van een achternaam, eventuele erfenissen, de Nederlandse nationaliteit en andere rechten en plichten verbonden. Daarnaast bent u als juridisch ouder verplicht om voor uw kind te zorgen. De vraag die … Read More

Ik wil de erfenis namens een minderjarige verwerpen, hoe pak ik dat aan?

Wanneer u erfgenaam bent van een overledene heeft u de volgende opties: de erfenis zuiver aanvaarden, de erfenis beneficiair aanvaarden of de erfenis te verwerpen. Wanneer u weet of verwacht dat de erfenis negatief zal zijn, kunt u ervoor kiezen om de erfenis beneficiair te aanvaarden of de erfenis te verwerpen. De erfenis is negatief wanneer de schulden hoger zijn … Read More

Wat zijn uw rechten en plichten als stiefouder?

Wanneer ouders van kinderen gaan scheiden, kan het zijn dat daarna een andere partner zich aandient. Als nieuwe partner kan je een stiefvader of -moeder voor de kinderen worden. Welke rechten en plichten heeft u als stiefouder?   Wanneer bent u juridisch stiefouder? Iemand is juridisch een stiefouder, wanneer hij of zij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan … Read More

Mediation: voordelen en nadelen op een rijtje

Vaak wordt aan u in familierechtelijke zaken geadviseerd om eerst mediation te proberen, voordat de rechter aan uw probleem te pas komt. Vaak is mediation zelfs verplicht als een eerste stap. Maar wat zijn dan de voordelen van mediation en, minstens zo belangrijk, wat zijn de nadelen? In dit artikel worden deze voor- en nadelen voor u op een rijtje … Read More

Partneralimentatie en het wetsvoorstel

Tijdens het huwelijk bestaat een onderhoudsverplichting van de ene echtgenoot tegenover de andere echtgenoot. Als u en uw partner uit elkaar gaan, eindigt deze verplichting niet zomaar. Indien u of uw ex-partner niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, heeft de ander namelijk de plicht om bij te dragen in de kosten. Dit is partneralimentatie.  In 2018 bleek dat … Read More

Een ouderschapsplan opstellen

Wanneer u en uw partner gaan scheiden en minderjarige kinderen hebben, bestaat vaak de verplichting om een ouderschapsplan op te stellen. In dit stuk behandel ik wanneer u daartoe verplicht bent en hoe u zo’n ouderschapsplan opstelt. Een ouderschapsplan is een plan waarin afspraken staan over de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van uw minderjarige kind(eren). Afspraken maken over wat er … Read More

Trouwen in 2018

U bent verloofd! Naast het plannen van de bruiloft zelf moet ook een en ander geregeld worden omtrent de vermogens. Wie in 2018 trouwt, trouwt in beperkte gemeenschap van goederen indien geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Voorheen trouwde men in dit soort gevallen in gemeenschap van goederen. Wat is eigenlijk het verschil tussen trouwen in beperkte gemeenschap van goederen en … Read More

Wanneer heb ik recht op alimentatie en wat als mijn ex-partner niet betaalt?

Hoe kan ik alimentatie krijgen? U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de alimentatie of dit laten vaststellen door de rechter. Afspraken maken over partneralimentatie Bij beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u met uw ex-partner afspraken maken over de partneralimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een advocaat of notaris. De afspraken worden vastgelegd in een … Read More

De (pleeg)ouders en bescherming van kinderen

Op 1 januari 2015 is de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen voor Pleegzorg in werking getreden. Met deze herziening is er een aantal veranderingen in de kinderbescherming geïntroduceerd. In dit artikel zullen twee grote veranderingen de revue passeren. De ouders van mijn pleegkind willen het kind weer verzorgen, kan dit zomaar? Wanneer er sprake is van een vrijwillige plaatsing en het kind … Read More

De aanvaarding en verwerping van een erfenis

Wanneer een naaste overlijdt komt er in een korte tijd veel op u af. In deze lastige en emotionele periode zal er veel moeten worden geregeld. Hoe zit het precies met de erfenis? Erfenis door de wet en een erfenis door een testament Wanneer een overledene een testament heeft vastgelegd bij de notaris dan wordt de erfenis zo verdeeld als … Read More