Rechtswinkels begonnen in de jaren 70 – 80 met het ideële doel om het gat wat juridische dienstverlening op hoogwaardig niveau, zoals de advocatuur, kan scheppen door de hoge kosten te vernauwen door in eenvoudige zaken ondersteuning te bieden. De overheid erkende de behoefte aan sociale rechtshulp en richtte hierdoor ondermeer bureau’s voor rechtshulp op een centraler niveau op. Tevens verstrekte en verstrekt de overheid op centraal en decentraal niveau subsidies voor het ondersteunen van sociaal juridische dienstverlening. Het gat is echter nog niet compleet gedicht, waardoor er nog steeds bestaansgronden voor de rechtswinkels zijn.