Schade Zonder Bewijs: Wat Te Doen Als Bedrijf Schade Veroorzaakt?

Als u schade aan uw auto of woning ondervindt door werkzaamheden die zijn uitgevoerd door een door u ingehuurd bedrijf, en u hebt geen bewijs in de vorm van foto’s of video’s, dan zijn er nog steeds stappen die u kunt ondernemen om uw recht op schadevergoeding te claimen. Volgens artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek heeft de wederpartij de … Read More

Werken als uitzendkracht: uw rechten

Indien u als uitzendkracht werkt, betekent dit dat u andere rechten heeft dan de gemiddelde werknemer. Zo kunt u sneller en makkelijker worden ontslagen, en kunt u minder rechten hebben als u ziek bent. In dit artikel zal worden uitgelegd waar u recht op heeft als uitzendkracht in uw situatie. Uitzendbureaus: de basis Uitzendbureaus sluiten een contract met een uitzendkracht. … Read More

De leerplicht

In Nederland wordt het recht op onderwijs als een belangrijk kinderrecht gezien en zijn kinderen in beginsel zelfs verplicht om onderwijs te volgen. In dit stuk zal kort worden ingegaan op wat deze leerplicht inhoudt, onder welke omstandigheden een kind van de leerplicht kan worden vrijgesteld en wat de eventuele gevolgen zijn van het niet-naleven van de leerplicht.    De … Read More

Wat is werkweigering en wat voor gevolgen kunnen hieraan worden verbonden?

Werkweigering is het weigeren van arbeid door een werknemer, zonder geldige reden. Een werkgever heeft een zogenaamd instructierecht. Dat wil zeggen: een werkgever mag een werknemer instrueren om bepaalde arbeid uit te voeren (een redelijke opdracht). De werknemer is dan ook verplicht om die arbeid uit te voeren. Als een rechter werkweigering beoordeeld maakt hij veelal een afweging tussen de … Read More

Ik ben vrijgesteld van werk, mag dit zomaar?

Helaas komt het voor: u wordt vrijgesteld van werk en mag niet meer naar uw werk komen om arbeid te verrichten. Dit is natuurlijk ontzettend vervelend. U bevindt zich in een lastige situatie, de arbeidsrelatie is immers verstoord, u bent het niet met uw werkgever eens en u voelt zich misschien gekwetst. Toch is het belangrijk om te weten welke … Read More

De WW-uitkering: alle feiten op een rij

In sommige tijden groeit de economie, en in sommige tijden krimpt de economie. In zulke slechte economische tijden kan het zo maar gebeuren dat u uw baan kwijtraakt. Naast dat u recht kunt hebben op een bijstandsuitkering, kunt u ook recht hebben op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). De regels van deze uitkering kunnen behoorlijk complex zijn. “Wanneer heb ik recht op … Read More

Wat is een dwangsom?

Een dwangsom is een financiële boete die wordt opgelegd aan iemand die zich niet houdt aan een bevel of een verplichting die is opgelegd door een rechter. Deze boete is bedoeld om de overtreder te dwingen om zich alsnog aan de verplichting te houden. Er zijn verschillende soorten dwangsommen die kunnen worden opgelegd. Zo kan bijvoorbeeld een dwangsom worden opgelegd … Read More

Mag uw werkgever zomaar uw arbeidsvoorwaarden wijzigen?

Over het algemeen mag uw werkgever niet eenzijdig een aanpassing maken aan uw arbeidsvoorwaarden. Wel kan het zo zijn dat er een wijzigingsbeding is opgenomen in uw contract. Maar zelfs dan moet de werkgever een zwaarwegend belang hebben om de arbeidsovereenkomst te wijzigen. Om te weten of uw werkgever zomaar uw arbeidsvoorwaarden kan wijzigen moet u eerst in uw arbeidsovereenkomst … Read More

Juridisch ouderschap en ouderlijk gezag anno 2023

Op 1 januari 2023 is de Nederlandse wetgeving omtrent het juridisch ouderschap en het verkrijgen van ouderlijk gezag gewijzigd. Hiermee is het voor ongehuwde en niet-geregistreerde partners eenvoudiger geworden om gezamenlijk ouderlijk gezag te krijgen. Met deze veranderingen heeft de wetgever beoogd meer aansluiting te vinden bij de praktijk, waarin steeds vaker kinderen buiten het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren … Read More

Bewind, mentorschap en curatele

Er bestaan in het recht verscheidene vormen van hulp die kunnen ingezet als iemand bepaalde zaken niet meer voor zichzelf kan regelen of kan overzien. Een dergelijke situatie kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer er sprake is van ziekte, een belastende levensgebeurtenis of een beperking. In dit artikel gaan we in op de vormen bewind, mentorschap en curatele. Wie kan een aanvraag … Read More