Aan het re-integreren? Ontdek wanneer u weer recht heeft op uw volledige loon

RedactieArbeidsrecht, Uw recht

Loondoorbetaling tijdens re-integratie Na een periode ziek te zijn geweest begint u aan het re-integratie traject. Langzaam bouwt u het aantal taken dat u uitvoert weer op. Hoe zit het dan met uw loondoorbetaling? Wanneer krijgt u weer 100% loon uitbetaald? En wat als uw werkgever uw functie en taken tijdens het re-integratie traject verandert? Tijdens ziekte De eerste 2 … Read More

Wat te Doen als Erfgenaam? Mogelijkheden bij het Aanvaarden of Afslaan van een Erfenis

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Wanneer een dierbare overlijdt, kan dat niet alleen emotioneel zwaar zijn, maar ook juridisch ingewikkeld. Als erfgenaam heb je te maken met het erfrecht, de regels die bepalen wat er met de nalatenschap van de overledene gebeurt. Het is belangrijk om te weten wat je rechten en plichten zijn, en welke opties je hebt bij het aanvaarden of afslaan van … Read More

Is mijn werkgever aansprakelijk voor op de werkvloer opgelopen schade?

RedactieArbeidsrecht

Werknemers kunnen tijdens de uitvoering van hun beroep verschillende soorten schade oplopen. Daarbij kan gedacht worden aan een arbeidsongeval dat ontstaan is door het werken met machines, maar ook aan beroepsziektes, zoals een burn-out of het oplopen van lichamelijke klachten. In dit artikel wordt ingegaan op de werkgeversaansprakelijkheid. Zorgplicht van de werkgever Uit de wet blijkt dat de werkgever zich … Read More

Opzegging abonnement & stilzwijgende verlenging

RedactieConsumentenrecht

Wanneer kunt u uw abonnement op internet, tv of telefoon opzeggen? En wat gebeurt er als de afgesproken duur van het abonnement verloopt? Hieronder zal er een overzicht gegeven worden van de punten waarop gelet moet worden bij het opzeggen van een telefoon-, tv- en internetabonnement. Voor de toepassing van regels over opzeggen van abonnementen op internet, tv en telefoon … Read More

Wet vaste huurcontracten

RedactieHuur- en woonrecht

In 2016 zijn de tijdelijke huurcontracten geïntroduceerd om de doorstroom op de huurmarkt te bevorderen. Dit maakte het mogelijk voor verhuurders om zelfstandige woonruimten voor een maximaal twee jaar en een onzelfstandige woonruimte voor maximaal vijf jaar te verhuren. De nieuwe Wet vaste huurcontracten, die naar verwachting op 1 juli 2024 in werking treedt, zal hier echter verandering in brengen … Read More

Het scheidingsproces

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Scheiden is een emotioneel uitdagend en complex proces dat veel aspecten van uw leven kan beïnvloeden. Of het nu gaat om het beëindigen van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen, het is belangrijk om het scheidingsproces zorgvuldig te overwegen en te begrijpen. In dit artikel zullen de stappen van het scheidingsproces besproken worden. Emotionele overwegingen: Het besluit om te scheiden … Read More

Heb ik recht op een toevoeging?

RedactieAlgemeen

Iedereen in Nederland heeft recht op rechtsbijstand. Wanneer u weinig inkomen heeft, is het handig om na te gaan of u recht heeft op een toevoeging. De toevoeging wordt ook wel gesubsidieerde rechtsbijstand genoemd. Met de toevoeging wordt bedoeld dat de overheid een deel van uw rechtsbijstand bekostigt. Hierbij kunt u denken aan de kosten van de advocaat, maar ook … Read More

Gevolgen voor een werknemer bij een reorganisatie

RedactieArbeidsrecht, Uw recht

Een aankondiging van een reorganisatie zorgt vaak voor veel onrust en onzekerheid op de werkvloer. Bij een reorganisatie worden grote veranderingen binnen het bedrijf doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat het bedrijf in financiële nood is of omdat het gaat verhuizen. In dit artikel bespreken wij enkele gevolgen van een reorganisatie en de bijbehorende rechten voor de werknemer. Informatie en overleg Werkgevers zijn … Read More