Mag mijn werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

Indien u werkzaam bent als werknemer voor een werkgever heeft u zeer waarschijnlijk een arbeidsovereenkomst. Hier staan vooral de rechten en plichten geregeld van zowel u als werknemer, maar ook die van de werkgever. Maar mag de werkgever deze arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? Wat zijn arbeidsvoorwaarden? Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die zijn opgesteld op basis waarvan u arbeid verricht. Zoals gezegd … Read More

Huurverhoging in de sociale huursector, welke regels zijn er van toepassing?

De huurprijs is een belangrijk onderwerp van de huurovereenkomst. Als huurder zit u natuurlijk niet te wachten op een verhoging van deze prijs. Toch mogen verhuurders van een sociale huurwoning elk jaar de huur verhogen. Gelukkig stelt de wet een aantal strenge regels.   Voor huurwoningen in de sociale sector geldt een maximale huurverhoging. Hoeveel de huur mag stijgen is … Read More

Wanneer geldt een cao en wat als de werkgever deze niet nakomt?

Wat is een cao? Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over loon, betaling van overwerk of werktijden. Een cao wordt afgesloten door een of meer werkgevers, een of meer werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Wanneer geldt een cao? Vaak staat in uw arbeidsovereenkomst of er voor u een cao geldt. … Read More

Ontslagen in de proeftijd, maar is de proeftijd wel geldig?

Omdat een arbeidsovereenkomst niet zonder meer mag worden opgezegd, is het fijn dat er iets als een proeftijd bestaat. Het geeft werkgever en werknemer de mogelijkheid om elkaar te leren kennen, erachter te komen of ze een goede match voor elkaar zijn. Wanneer één der partijen erachter komt dat het geen match is, kan de arbeidsovereenkomst tijdens deze proeftijd vrijblijvend … Read More

Wat houdt een samenlevingscontract in?

Stel u woont met uw partner samen, maar u bent nog niet getrouwd. Verder zijn jullie ook geen geregistreerd partnerschap aangegaan. Dan kunt u een samenlevingscontract aangaan. Maar wat is dat nu precies? Een samenlevingscontract kunt u aangaan als u van plan bent om samen te gaan wonen, maar ook als dit al het geval is. Dit kan samen met … Read More

De dood grijpt de levende: het erfrecht

Het erfrecht is het geheel van regels omtrent de opvolging in het vermogen van een overleden persoon. Zodra de erflater overlijdt, gaat het vermogen automatisch over. Deze erfopvolging geschiedt in beginsel onder algemene titel. Dit betekent dat het volledig vermogen automatisch overgaat, zowel de rechten als de plichten. Deze regel is te vinden in art. 4:182 BW. Aanvaarden van de … Read More

Wat kunt u doen bij stormschade?

De eerste officiële storm van 2021 is inmiddels een feit. Volgens het KNMI is er sprake van een storm als de gemiddelde windsnelheid minstens 1 uur gelijk is aan windkracht 9. De gemiddelde windsnelheid die hierbij gemeten wordt ligt dan tussen de 75 en 88 kilometer per uur. Met zulke windsnelheden is het mogelijk dat er schade ontstaat. Het is … Read More

Kan uw werkgever het verrichten van nevenwerkzaamheden verbieden?

Als werknemer werkt u een bepaald aantal uren per week. Dat kunnen er 40 of 36 zijn, maar ook 12 of 20. De overige uren bent u vrij. In sommige gevallen wil een werknemer naast zijn eerste baan een eigen onderneming starten of nog een tweede baan erbij nemen. Mag uw werkgever u verbieden bepaalde werkzaamheden te verrichten?   Een … Read More

Corona en vaccinaties: wat mag uw werkgever van u vragen?

Langzamerhand gaat het land beetje bij beetje van het slot en de eerste vaccinaties zijn al gezet. In de politiek wordt gesproken over een eventuele vaccinatieplicht om toegang te krijgen tot grote evenementen en/of bepaalde andere aangelegenheden. Maar hoe zit dit met uw werkgever en toegang tot de werkvloer? Mag een werkgever zomaar van u eisen dat u zich laat … Read More