Erfenis bij overleden ouder

Wanneer uw ouders komen te overlijden kan het zijn dat er een erfenis vrijkomt. Het kan zijn dat er een testament is opgemaakt, waarin staat wat u erft. Maar is het ook mogelijk om volledig onterfd te worden via het testament? En waar heeft een kind recht op als er geen testament is gemaakt? In dit artikel zal allereerst worden … Read More

Wat is een vrijwillige ouderbijdrage en is deze verplicht?

Sinds 1 augustus 2021 is wettelijk vastgelegd dat alle basis- en middelbare school leerlingen mee moeten kunnen doen met extra activiteiten die door scholen worden georganiseerd. Dit betekent dat leerlingen hiervan niet kunnen worden uitgesloten wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Wat is deze vrijwillige ouderbijdrage precies en wat heeft dit voor gevolgen voor u en uw kind? In … Read More

Hoe beïnvloeden cao’s werknemersrechten?

Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) zijn juridische documenten die de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden regelen voor groepen werknemers binnen een bepaalde sector of bedrijfstak. Deze overeenkomsten worden onderhandeld tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Daarnaast hebben ze een aanzienlijke invloed op het dagelijkse leven van werknemers. In dit artikel gaan we dieper in op wat cao’s zijn en hoe ze werknemersrechten beïnvloeden. Wat is een … Read More

Mag ik ontslagen worden terwijl ik ziek ben?

Wanneer u (langdurig) ziek bent, is dat natuurlijk erg vervelend. Vooral als u zo ziek bent dat u niet meer kunt werken. Maar wat zijn de gevolgen hiervan? In dit artikel wordt ingegaan op uw recht op loondoorbetaling, het verbod op ontslag tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte en wat er gebeurt bij langdurig ziekte. Loondoorbetaling Uw werkgever … Read More

Nieuwe collega’s gezocht

Beste studenten, Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s die ons leuke team komen versterken! Ben jij een ambitieuze WO-rechtenstudent? Heb jij je propedeuse behaald en kan je niet wachten om praktijkervaring op te doen? Wil jij daarnaast jouw steentje bijdragen aan de maatschappij? Dan is de rechtswinkel de ideale werkplek voor jou! Stichting Rechtswinkel Rotterdam is een vrijwilligersorganisatie die … Read More

Nieuwe wet voor dubbele achternaam kind

Een nieuw wetsvoorstel is aangenomen die het toestaat om een kind twee achternamen te geven. Een kind kan dan de achternaam van beide ouders krijgen. Deze regeling is gemaakt om de samenleving tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar meer keuzevrijheid in het naamrecht. Nu krijgt een kind vaak maar één achternaam. In dit artikel zullen de veranderingen van … Read More

Het belang van een ouderschapsplan

De beslissing om als ouders uit elkaar te gaan brengt grote gevolgen met zich mee voor de kinderen. Daarom is het van belang dat u goede afspraken maakt over de zorg en de omgang met de kinderen. Ook al lijken de afspraken vanzelfsprekend, toch is het verstandig om deze vast te leggen in een ouderschapsplan. In dit artikel wordt ingegaan … Read More

De rechtswinkel heeft nieuwe kantoren

Geweldig nieuws voor alle Rotterdammers! 🎉 We zijn verheugd om aan te kondigen dat de Rechtswinkel Rotterdam nu nog beter toegankelijk is voor juridische vragen en problemen. Met trots delen we mee dat we een samenwerking zijn aangegaan met Y/OUR Lawyer, waar we nu een kantoor hebben voor onze telefoondiensten. Daarnaast hebben we ook een locatie bij Erasmus X voor … Read More

Het recht van overpad: de belangrijke feiten op een rij

Regelmatig is bij burenruzies is het recht van overpad de oorzaak van het onderliggende conflict. Dit recht van overpad is het recht van een persoon om over het terrein van een ander te gaan. Dit recht kan van groot belang zijn in verschillende situaties, zoals bij de toegang tot een afgelegen huis of het gebruik van een gedeelde weg. Voor … Read More

Hoe worden de spullen verdeeld bij een echtsscheiding?

Een echtscheiding is een emotioneel en juridisch proces. Naast de emotionele aspecten moeten er ook afspraken gemaakt worden over praktische zaken, zoals de verdeling van de gezamenlijke bezittingen en schulden. Dit proces staat bekend als boedelverdeling. In dit artikel zal ik een overzicht geven van een aantal belangrijke punten die bij de boedelverdeling komen kijken. Huwelijkse voorwaarden: Het is belangrijk … Read More