De WW-uitkering: alle feiten op een rij

In sommige tijden groeit de economie, en in sommige tijden krimpt de economie. In zulke slechte economische tijden kan het zo maar gebeuren dat u uw baan kwijtraakt. Naast dat u recht kunt hebben op een bijstandsuitkering, kunt u ook recht hebben op een werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). De regels van deze uitkering kunnen behoorlijk complex zijn. “Wanneer heb ik recht op … Read More

Moet ik een schadevergoeding melden als ik een bijstandsuitkering heb?

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan heeft u een inlichtingenplicht. U moet uw gemeente op de hoogte houden van feiten en omstandigheden die invloed kunnen hebben op het recht op bijstand. De gemeente heeft het recht om op ieder moment te toetsen of iemand nog recht heeft op bijstand. Als u een schadevergoeding ontvangt, dient u uw gemeente daarvan op … Read More

Wanneer heb ik recht op energietoeslag en hoe vraag ik dit aan?

De energieprijzen zijn de laatste tijd erg gestegen. Dit is ontzettend vervelend, vooral wanneer uw energiecontract net is beëindigd. In sommige huishoudens lopen de prijzen wel op tot 600 euro per maand. Het kabinet heeft geld vrijgemaakt om gezinnen te helpen die dit wellicht goed kunnen gebruiken. Maar heeft iedereen hier recht op en hoe vraagt u de energietoeslag aan? … Read More

Stop ik automatisch met werken bij het bereiken van de pensioen- of AOW-leeftijd?

Als ik de pensioen- of AOW-leeftijd bereik, stopt mijn contract dan automatisch? Leeftijd is maar een getal. Dit getal neemt echter – zoals elk van ons weet – elk jaar toe, tot op een bepaald punt de geruchte pensioen- en AOW-leeftijd is bereikt. Hierover zijn veel onduidelijkheden: wanneer zijn deze leeftijden bereikt? En wat zijn de gevolgen van het bereiken … Read More

Mag ik op vakantie terwijl ik in de Ziektewet zit?

Het kan natuurlijk zo zijn dat u om wat voor reden dan ook in de ziektewet zit, maar nog wel op vakantie wil. Dit mag, maar hier zijn een aantal regels aan verbonden. Als u op vakantie gaat terwijl u in de Ziektewet zit moet u dit altijd aan het UWV doorgeven. Het UWV is de instantie die controleert of … Read More

Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering?

De Werkloosheidswet (WW) biedt werkloze werknemers met voldoende arbeidsverleden in bepaalde gevallen een werkloosheidsuitkering. De WW wordt onderscheiden in drie pijlers: het recht op een WW-uitkering, het geldend maken van het recht op een WW-uitkering, en de betaling van de WW-uitkering. Om te bepalen of u recht heeft op deze uitkering, dient u uw situatie te toetsen aan bepaalde voorwaarden. … Read More

Hoe zit het met mijn bijstandsuitkering als ik samenwoon?

Woont u samen of gaat u samenwonen, dan kan dit gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Voor de gemeente is het van belang om te weten of u als alleenstaande of als samenwonende moet worden beschouwd. Als u met iemand samenwoont heeft u namelijk recht op een lagere uitkering. Soms heeft u dan helemaal geen recht meer op bijstand. Bron: Judex.nl … Read More