Mag ik op vakantie terwijl ik in de Ziektewet zit?

Het kan natuurlijk zo zijn dat u om wat voor reden dan ook in de ziektewet zit, maar nog wel op vakantie wil. Dit mag, maar hier zijn een aantal regels aan verbonden. Als u op vakantie gaat terwijl u in de Ziektewet zit moet u dit altijd aan het UWV doorgeven. Het UWV is de instantie die controleert of … Read More

Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering?

De Werkloosheidswet (WW) biedt werkloze werknemers met voldoende arbeidsverleden in bepaalde gevallen een werkloosheidsuitkering. De WW wordt onderscheiden in drie pijlers: het recht op een WW-uitkering, het geldend maken van het recht op een WW-uitkering, en de betaling van de WW-uitkering. Om te bepalen of u recht heeft op deze uitkering, dient u uw situatie te toetsen aan bepaalde voorwaarden. … Read More

Hoe zit het met mijn bijstandsuitkering als ik samenwoon?

Woont u samen of gaat u samenwonen, dan kan dit gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. Voor de gemeente is het van belang om te weten of u als alleenstaande of als samenwonende moet worden beschouwd. Als u met iemand samenwoont heeft u namelijk recht op een lagere uitkering. Soms heeft u dan helemaal geen recht meer op bijstand. Bron: Judex.nl … Read More