Wie zijn wij?

Bij de Stichting Rechtswinkel Rotterdam werken 15 tot 20 vrijwilligers. Zij zijn allen jurist in opleiding en studeren (veelal) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Elke medewerker heeft in ieder geval zijn of haar eerste jaar met succes afgerond, maar veelal is men verder gevorderd in de studie. Onze medewerkers beschikken dus over de benodigde juridische bagage.

De maatschappelijke/culturele achtergrond van de medewerkers is zeer divers, maar we hebben allen gemeen dat we de ordenende functie van het recht zien en ervaring op willen doen en ook weer verspreiden, in een praktische omgeving en gericht op ondersteuning van de sociaal-juridisch minder kansrijke partijen bij diverse juridische conflicten.

Wat doen wij?

De Stichting Rechtswinkel Rotterdam biedt op vrijwillige basis kosteloze ondersteuning aan degenen die dat nodig hebben, maar de middelen moeilijk kunnen vinden. Wij adviseren in geschillen, denken praktisch na over moeilijke problemen en kunnen oplossingen helder uitleggen. Kortom: wij helpen. Sociaal. Vriendelijk. Professioneel. Dit alles vanuit de overtuiging dat juridische dienstverlening niet veel hoeft te kosten. We halen dan ook geen loon of andere verdiensten uit onze werkzaamheden.

Voor juridische vragen kunt u ons bellen op (010) 413 00 90. Een medewerker staat u dan te woord. Hij of zij wordt hierbij bijgestaan door collega’s. Ook kan hij putten uit een uitgebreide verzameling juridische vakliteratuur. Indien uw probleem zich daarvoor leent, kunnen we u uitnodigen om op spreekuur langs te komen. We kijken daarbij naar de complexiteit van de zaak en de mogelijkheden om via ons tot een bevredigende oplossing te komen. Onder begeleiding van een advocaat zullen we dan nogmaals goed naar uw probleem kijken, waarna we zelf – indien mogelijk – actie zullen ondernemen.

De Stichting Rechtswinkel Rotterdam geeft alleen telefonisch advies. Aan de deur, per e-mail of per fax worden geen vragen beantwoord.

Vanwege de ideële doelstellingen van de Stichting Rechtswinkel Rotterdam kunnen we geen advies geven aan verhuurders, werkgevers en andere commerciële bedrijven of instellingen.