Kan mijn werkgever mij ontslaan wanneer ik een vast contract heb?

Kan mijn werkgever mij ontslaan wanneer ik een vast contract heb? Een vast contract geeft veel zekerheid, maar als uw werkgever ineens de mededeling doet dat hij de samenwerking niet meer ziet zitten, kan dit toch ruw op uw dak komen. Op dat moment komen verschillende vragen naar boven, waaronder de vraag of uw werkgever u mag ontslaan ondanks dat … Read More

Wat te doen bij ziekte op werk?

Ontslag op werk door langdurige ziekte kan heel eng klinken. Er komt veel bij kijken, daarom is het van belang om te weten op welke manieren u dit kunt doen en wat uw rechten zijn. De werkgever mag u in beginsel niet ontslaan door uw ziekte. Dit betekent ook dat uw loon (voor een deel) doorbetaald moet worden tijdens uw … Read More

Zzp’er of werknemer?

In Rotterdam ontkomt u er niet aan: maaltijdbezorgers die de hele stad rondfietsen om maaltijden te bezorgen. Grote vraag bij deze maaltijdbezorgers is of zij nou werknemer zijn of zzp’er. Het standpunt van Deliveroo is duidelijk: het zijn zzp’ers. Dit standpunt is ook te begrijpen: als werkgever hebt u veel minder plichten. Zo hoeft hij geen loon door te betalen … Read More

Een vast contract: wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

Wanneer u in dienst bent bij een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan dat twijfels met zich meebrengen. Het is namelijk de vraag of uw arbeidsovereenkomst zal worden verlengd. Deze onzekerheid kan worden ingeperkt door een vast contract, ook wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer u een dergelijk contract bezit, wordt het lastiger voor de … Read More

Rechten van flexwerkers tijdens de Corona-crisis

Als gevolg van het Corona-virus verkeren veel flexwerkers zich in een onzekere positie. Zij worden namelijk niet – of véél minder – opgeroepen om te werken, waardoor zij een groot deel van hun inkomen kwijtraken. Uiteraard zorgt dit voor veel vraagtekens bij de flexwerkers: hoe zit het met hun recht op loondoorbetaling?  In dit artikel zullen wij u hierover infomeren. … Read More

Mag je worden verplicht om te werken tijdens de feestdagen?

Het is weer bijna zover: de kerstdagen staan voor de deur. Voor velen zijn dit fijne dagen om met de familie door te brengen en bijvoorbeeld uit eten te gaan. Met dit laatste is ook meteen de keerzijde van de feestdagen aangestipt; mensen zullen uw eten klaar moeten maken en uw drankjes moeten serveren. Het werken hoeft niet tot problemen … Read More

Het proeftijdbeding

Het proeftijdbeding Tijdens een sollicitatiegesprek probeert een werkgever een inschatting te maken of de sollicitant geschikt is voor de vacature binnen het bedrijf. Toch kan het erg lastig zijn om tijdens een gesprek te beoordelen of een werknemer voldoet aan de verwachtingen. Hiervoor biedt de wet een oplossing: het proeftijdbeding. De werkgever en de werknemer kunnen bij het aangaan van … Read More

In hoeverre is slecht weer een geldige reden om niet naar je werk te gaan?

Een groot deel van Nederland wordt sinds zondag geteisterd door hevige sneeuwval. Voor sommigen puur plezier; voor velen ontzettend lastig. Zo staan mensen urenlang in de file, en heeft slecht weer helaas regelmatig veel vertraging op het spoor tot gevolg. Mag slecht weer dan ook als reden dienen niet op je werk te verschijnen? In principe is het antwoord op … Read More

Uw werkgever wilt uw vakantiedagen uitbetalen: mag dat?

Met de naderende jaarwisseling kan uw werkgever het voorstel doen resterende vakantiedagen uit te betalen. Misschien doet hij dit niet eens in overleg met u, maar bepaalt hij eenzijdig niet-opgenomen vakantiedagen te verzilveren. Kan een werkgever dit zomaar besluiten? En wat zijn uw rechten omtrent vakantiedagen? Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen zien … Read More