Aan het re-integreren? Ontdek wanneer u weer recht heeft op uw volledige loon

RedactieArbeidsrecht, Uw recht

Loondoorbetaling tijdens re-integratie Na een periode ziek te zijn geweest begint u aan het re-integratie traject. Langzaam bouwt u het aantal taken dat u uitvoert weer op. Hoe zit het dan met uw loondoorbetaling? Wanneer krijgt u weer 100% loon uitbetaald? En wat als uw werkgever uw functie en taken tijdens het re-integratie traject verandert? Tijdens ziekte De eerste 2 … Read More

Is mijn werkgever aansprakelijk voor op de werkvloer opgelopen schade?

RedactieArbeidsrecht

Werknemers kunnen tijdens de uitvoering van hun beroep verschillende soorten schade oplopen. Daarbij kan gedacht worden aan een arbeidsongeval dat ontstaan is door het werken met machines, maar ook aan beroepsziektes, zoals een burn-out of het oplopen van lichamelijke klachten. In dit artikel wordt ingegaan op de werkgeversaansprakelijkheid. Zorgplicht van de werkgever Uit de wet blijkt dat de werkgever zich … Read More

Gevolgen voor een werknemer bij een reorganisatie

RedactieArbeidsrecht, Uw recht

Een aankondiging van een reorganisatie zorgt vaak voor veel onrust en onzekerheid op de werkvloer. Bij een reorganisatie worden grote veranderingen binnen het bedrijf doorgevoerd, bijvoorbeeld omdat het bedrijf in financiële nood is of omdat het gaat verhuizen. In dit artikel bespreken wij enkele gevolgen van een reorganisatie en de bijbehorende rechten voor de werknemer. Informatie en overleg Werkgevers zijn … Read More

Hoe verloopt een re-integratietraject na langdurige ziekte?

RedactieArbeidsrecht

Als u langdurig ziek bent geweest en u weer terug aan het werk wil, krijgt u te maken met het zogeheten re-integratietraject. Het is voor u en voor uw werkgever erg vervelend als u langdurig ziek bent, omdat de werkzaamheden tijdelijk gestaakt moeten worden. Het is daarom belangrijk dat er een plan wordt gemaakt om u zo snel mogelijk weer … Read More

Wanneer ben ik werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst?

RedactieAlgemeen, Arbeidsrecht, Uw recht

Het is voor uw rechtspositie in het arbeidsrecht zeer relevant of u wel of niet werkzaam bent op basis van een arbeidsovereenkomst. Indien u werkzaam bent op basis van een arbeidsovereenkomst, krijgt u als werknemer meer wettelijke bescherming. Misschien lijkt het op het eerste oog duidelijk of u wel of niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkt, maar dit is … Read More

Concurrentiebeding en relatiebeding: het onderscheid en de regels

RedactieArbeidsrecht

Het kan voorkomen dat uw werkgever kan in uw arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding en/of relatiebeding heeft vastgelegd. Deze twee bedingen lijken inhoudelijk veel op elkaar, maar zijn toch niet helemaal gelijk. In dit artikel gaan wij in op het onderscheid tussen deze bedingen en de regels voor de geldigheid ervan. Onderscheid Een concurrentiebeding wordt vaak afgesproken omdat uw werkgever wil voorkomen … Read More

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

RedactieAlgemeen, Arbeidsrecht

Wanneer u in dienst bent bij een werkgever op basis van een tijdelijk contract, kan uw werkgever uw contract verlengen. Ook is het mogelijk voor een werkgever om een tijdelijk contract niet te verlengen. Deze onzekerheid kan worden weggenomen door een vast contract, ook wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer u een vast contract bezit, wordt het lastiger voor … Read More

Hoe beïnvloeden cao’s werknemersrechten?

RedactieArbeidsrecht

Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) zijn juridische documenten die de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden regelen voor groepen werknemers binnen een bepaalde sector of bedrijfstak. Deze overeenkomsten worden onderhandeld tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Daarnaast hebben ze een aanzienlijke invloed op het dagelijkse leven van werknemers. In dit artikel gaan we dieper in op wat cao’s zijn en hoe ze werknemersrechten beïnvloeden. Wat is een … Read More

Mag ik ontslagen worden terwijl ik ziek ben?

RedactieArbeidsrecht

Wanneer u (langdurig) ziek bent, is dat natuurlijk erg vervelend. Vooral als u zo ziek bent dat u niet meer kunt werken. Maar wat zijn de gevolgen hiervan? In dit artikel wordt ingegaan op uw recht op loondoorbetaling, het verbod op ontslag tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte en wat er gebeurt bij langdurig ziekte. Loondoorbetaling Uw werkgever … Read More