De oproepovereenkomst

Tegenwoordig zijn steeds meer werknemers werkzaam op basis van een oproepovereenkomst. De oproepovereenkomst geeft de werkgever veel flexibiliteit. Het geeft de werkgever de mogelijkheid om snel en goedkoop in te springen op veranderende omstandigheden en zich aan te passen aan een telkens wisselende behoefte aan arbeidskrachten. Daartegenover brengt de oproepovereenkomst voor de werknemer meer onzekerheid ten aanzien van werkgelegenheid en … Read More

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

  Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin partijen zich verbinden om een geschil te beëindigen of om onzekerheid te voorkomen. Daarbij worden regels afgesproken die tussen partijen gaan gelden. De vaststellingsovereenkomst wordt vaak gebruikt in het arbeidsrecht. Er wordt vaak een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen werkgever en werknemer op het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Op deze manier is er … Read More

Werken als uitzendkracht: uw rechten

Indien u als uitzendkracht werkt, betekent dit dat u andere rechten heeft dan de gemiddelde werknemer. Zo kunt u sneller en makkelijker worden ontslagen, en kunt u minder rechten hebben als u ziek bent. In dit artikel zal worden uitgelegd waar u recht op heeft als uitzendkracht in uw situatie. Uitzendbureaus: de basis Uitzendbureaus sluiten een contract met een uitzendkracht. … Read More

Wat is werkweigering en wat voor gevolgen kunnen hieraan worden verbonden?

Werkweigering is het weigeren van arbeid door een werknemer, zonder geldige reden. Een werkgever heeft een zogenaamd instructierecht. Dat wil zeggen: een werkgever mag een werknemer instrueren om bepaalde arbeid uit te voeren (een redelijke opdracht). De werknemer is dan ook verplicht om die arbeid uit te voeren. Als een rechter werkweigering beoordeeld maakt hij veelal een afweging tussen de … Read More

Ik ben vrijgesteld van werk, mag dit zomaar?

Helaas komt het voor: u wordt vrijgesteld van werk en mag niet meer naar uw werk komen om arbeid te verrichten. Dit is natuurlijk ontzettend vervelend. U bevindt zich in een lastige situatie, de arbeidsrelatie is immers verstoord, u bent het niet met uw werkgever eens en u voelt zich misschien gekwetst. Toch is het belangrijk om te weten welke … Read More

Het Concurrentiebeding: wat is het en wanneer mag het?

Het lijkt tegenwoordig meer gewoonte dan uitzondering en veel mensen met een arbeidsovereenkomst zullen het wel eens voorbij hebben zien komen: het concurrentiebeding. Een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin het de werknemer verboden wordt om na het einde van het dienstverband bij concurrenten van de werkgever aan de slag te gaan of een concurrerend bedrijf te starten. Maar mag een … Read More

Stop ik automatisch met werken bij het bereiken van de pensioen- of AOW-leeftijd?

Als ik de pensioen- of AOW-leeftijd bereik, stopt mijn contract dan automatisch? Leeftijd is maar een getal. Dit getal neemt echter – zoals elk van ons weet – elk jaar toe, tot op een bepaald punt de geruchte pensioen- en AOW-leeftijd is bereikt. Hierover zijn veel onduidelijkheden: wanneer zijn deze leeftijden bereikt? En wat zijn de gevolgen van het bereiken … Read More

Wijzigingen in het arbeidsrecht vanaf augustus 2022

Geen rechtsgebied is zo dynamisch en veranderlijk als het arbeidsrecht. Jaarlijks wijzigen diverse wetten en regelingen en worden er nieuwe in het leven geroepen. Zo is sinds 1 augustus 2022 de Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Hiermee wordt getracht de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers te verbeteren. Bovendien hebben werkende ouders sinds 2 augustus 2022 recht op negen … Read More

Mijn salaris is niet of te laat betaalt, wat kan ik doen?

Het is erg vervelend als je ergens hebt gewerkt, maar je salaris later krijgt dan verwacht. Vervelender nog als je helemaal niet betaalt krijgt. Wat kan je hiertegen doen? 1. Heb je recht op salaris? Check als eerste goed in je contract wat hier beschreven staat over de betaling van je salaris. Staat er bijvoorbeeld een ‘loonuitsluitingsbeding’ in het contract? … Read More

Ontslagen

We krijgen er allemaal wel een keer mee te maken. Je wordt ontslagen of je contract wordt niet verlengd. Wat moet je dan doen? Soort contract Er zijn verschillende soorten contracten en deze kunnen op verschillende manieren worden beëindigt. Belangrijk is dus om te bepalen welk soort contract van toepassing was en of je ontslagen mocht worden. Er kan sprake … Read More