Ontslagen

We krijgen er allemaal wel een keer mee te maken. Je wordt ontslagen of je contract wordt niet verlengd. Wat moet je dan doen? Soort contract Er zijn verschillende soorten contracten en deze kunnen op verschillende manieren worden beëindigt. Belangrijk is dus om te bepalen welk soort contract van toepassing was en of je ontslagen mocht worden. Er kan sprake … Read More

Alles wat u over de proeftijd moet weten

Een proeftijd is een periode waarin u en uw werkgever met elkaar kunnen kennismaken. Tijdens deze kennismakingsperiode mogen jullie beide de arbeidsovereenkomst direct opzeggen. Wat houdt een proeftijd in? Een proeftijd houdt in dat u en uw werkgever de proef op de som nemen. Zo kijkt u als werknemer of u in de team past en u werkgever kijkt of … Read More

Conflicten op de arbeidsvloer

Een conflict op de arbeidsvloer, het is een situatie die uw werksituatie ernstig kan verstoren. Wanneer u zich niet meer prettig voelt op uw werk vanwege een conflict met uw werkgever of een collega is het ten eerste verstandig te praten met uw leidinggevende of werkgever. Probeer samen tot een oplossing te komen. Wanneer u zich niet comfortabel voelt om … Read More

Wat zijn mijn rechten bij het verlengen van mijn arbeidscontract?

Verlengen tijdelijk arbeidscontract Wanneer uw werkgever uw tijdelijke contract wil verlengen, kunt u onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden. Bij ieder nieuw contract mogen namelijk nieuwe arbeidsvoorwaarden worden afgesproken. U kunt hierbij denken aan een ander aantal werkuren of een hoger salaris. Stilzwijgende verlenging Bij stilzwijgende verlenging van uw arbeidscontract laat uw werkgever niets weten over de verlenging van uw contract. Daarbij … Read More

Mag ik op vakantie terwijl ik in de Ziektewet zit?

Het kan natuurlijk zo zijn dat u om wat voor reden dan ook in de ziektewet zit, maar nog wel op vakantie wil. Dit mag, maar hier zijn een aantal regels aan verbonden. Als u op vakantie gaat terwijl u in de Ziektewet zit moet u dit altijd aan het UWV doorgeven. Het UWV is de instantie die controleert of … Read More

Waar moet ik op letten bij een arbeidsovereenkomst?

Yes, een baan! Daarbij komt dan vaak een arbeidsovereenkomst bij kijken. Het is van belang om deze arbeidsovereenkomst goed door te lezen, maar waar moet je dan goed naar kijken? Allereerst is de proeftijd van belang. Dit is een periode waarin jij kan ontdekken of dit de baan is die jij wilt en of het aan je verwachtingen voldoet. Niet … Read More

Ziek tijdens uw vakantie?

Wordt u als werknemer ziek tijdens uw vakantie dan is dat natuurlijk heel vervelend. Het beste is om u gelijk ziek te melden bij uw werkgever. Daarna is het van belang dat de werknemer bereikbaar blijft voor de werkgever. Geef als werknemer het huis/vakantieadres door en laat weten dat u bereikbaar bent. Wanneer u tijdens uw vakantie weer beter bent, … Read More

Mag ik tijdens ziekte op vakantie?

Het is enorm vervelend als u door ziekte niet in staat bent om uw arbeid te verrichten. De eerste twee jaar van uw ziekte is de werkgever in beginsel gehouden om uw loon bij ziekte door te betalen. Maar hoe zit het eigenlijk als u terwijl u ziek bent op vakantie wilt? Moet u dit dan eerst met de werkgever … Read More

Vaststellingsovereenkomst herroepen

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij twee of meer partijen een bindende regeling treffen, soms ter voorkoming van een geschil, maar vaak om een bestaand geschil op te lossen. Zo kunnen u en uw werkgever door middel van een vaststellingsovereenkomst uw arbeidsovereenkomst stoppen. Afspraak is afspraak Als partijen afspraken opnemen in een vaststellingsovereenkomst dan zijn dit vaak afspraken die niet … Read More

Coronaregels op de werkvloer

Alhoewel de coronamaatregelen in Nederland momenteel langzaam tot een einde komen, behoudt het coronavirus invloed op de werkvloer. In dit artikel zullen jouw rechten als werknemer nader worden uiteengezet.   Vragen naar vaccinatie In uitzonderlijke gevallen mag de werkgever zijn werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn. Het vereiste hiervoor is wel dat proportioneel en noodzakelijk is. Let op: de werknemer … Read More