Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Wanneer u in dienst bent bij een werkgever op basis van een tijdelijk contract, kan uw werkgever uw contract verlengen. Ook is het mogelijk voor een werkgever om een tijdelijk contract niet te verlengen. Deze onzekerheid kan worden weggenomen door een vast contract, ook wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer u een vast contract bezit, wordt het lastiger voor … Read More

Hoe beïnvloeden cao’s werknemersrechten?

Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) zijn juridische documenten die de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden regelen voor groepen werknemers binnen een bepaalde sector of bedrijfstak. Deze overeenkomsten worden onderhandeld tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Daarnaast hebben ze een aanzienlijke invloed op het dagelijkse leven van werknemers. In dit artikel gaan we dieper in op wat cao’s zijn en hoe ze werknemersrechten beïnvloeden. Wat is een … Read More

Mag ik ontslagen worden terwijl ik ziek ben?

Wanneer u (langdurig) ziek bent, is dat natuurlijk erg vervelend. Vooral als u zo ziek bent dat u niet meer kunt werken. Maar wat zijn de gevolgen hiervan? In dit artikel wordt ingegaan op uw recht op loondoorbetaling, het verbod op ontslag tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte en wat er gebeurt bij langdurig ziekte. Loondoorbetaling Uw werkgever … Read More

De oproepovereenkomst

Tegenwoordig zijn steeds meer werknemers werkzaam op basis van een oproepovereenkomst. De oproepovereenkomst geeft de werkgever veel flexibiliteit. Het geeft de werkgever de mogelijkheid om snel en goedkoop in te springen op veranderende omstandigheden en zich aan te passen aan een telkens wisselende behoefte aan arbeidskrachten. Daartegenover brengt de oproepovereenkomst voor de werknemer meer onzekerheid ten aanzien van werkgelegenheid en … Read More

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

  Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin partijen zich verbinden om een geschil te beëindigen of om onzekerheid te voorkomen. Daarbij worden regels afgesproken die tussen partijen gaan gelden. De vaststellingsovereenkomst wordt vaak gebruikt in het arbeidsrecht. Er wordt vaak een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen werkgever en werknemer op het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Op deze manier is er … Read More

Werken als uitzendkracht: uw rechten

Indien u als uitzendkracht werkt, betekent dit dat u andere rechten heeft dan de gemiddelde werknemer. Zo kunt u sneller en makkelijker worden ontslagen, en kunt u minder rechten hebben als u ziek bent. In dit artikel zal worden uitgelegd waar u recht op heeft als uitzendkracht in uw situatie. Uitzendbureaus: de basis Uitzendbureaus sluiten een contract met een uitzendkracht. … Read More

Wat is werkweigering en wat voor gevolgen kunnen hieraan worden verbonden?

Werkweigering is het weigeren van arbeid door een werknemer, zonder geldige reden. Een werkgever heeft een zogenaamd instructierecht. Dat wil zeggen: een werkgever mag een werknemer instrueren om bepaalde arbeid uit te voeren (een redelijke opdracht). De werknemer is dan ook verplicht om die arbeid uit te voeren. Als een rechter werkweigering beoordeeld maakt hij veelal een afweging tussen de … Read More

Ik ben vrijgesteld van werk, mag dit zomaar?

Helaas komt het voor: u wordt vrijgesteld van werk en mag niet meer naar uw werk komen om arbeid te verrichten. Dit is natuurlijk ontzettend vervelend. U bevindt zich in een lastige situatie, de arbeidsrelatie is immers verstoord, u bent het niet met uw werkgever eens en u voelt zich misschien gekwetst. Toch is het belangrijk om te weten welke … Read More

Het Concurrentiebeding: wat is het en wanneer mag het?

Het lijkt tegenwoordig meer gewoonte dan uitzondering en veel mensen met een arbeidsovereenkomst zullen het wel eens voorbij hebben zien komen: het concurrentiebeding. Een bepaling in de arbeidsovereenkomst waarin het de werknemer verboden wordt om na het einde van het dienstverband bij concurrenten van de werkgever aan de slag te gaan of een concurrerend bedrijf te starten. Maar mag een … Read More

Stop ik automatisch met werken bij het bereiken van de pensioen- of AOW-leeftijd?

Als ik de pensioen- of AOW-leeftijd bereik, stopt mijn contract dan automatisch? Leeftijd is maar een getal. Dit getal neemt echter – zoals elk van ons weet – elk jaar toe, tot op een bepaald punt de geruchte pensioen- en AOW-leeftijd is bereikt. Hierover zijn veel onduidelijkheden: wanneer zijn deze leeftijden bereikt? En wat zijn de gevolgen van het bereiken … Read More