Hoe verloopt een re-integratietraject na langdurige ziekte?

RedactieArbeidsrecht

Als u langdurig ziek bent geweest en u weer terug aan het werk wil, krijgt u te maken met het zogeheten re-integratietraject. Het is voor u en voor uw werkgever erg vervelend als u langdurig ziek bent, omdat de werkzaamheden tijdelijk gestaakt moeten worden. Het is daarom belangrijk dat er een plan wordt gemaakt om u zo snel mogelijk weer … Read More

Wanneer ben ik werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst?

RedactieAlgemeen, Arbeidsrecht, Uw recht

Het is voor uw rechtspositie in het arbeidsrecht zeer relevant of u wel of niet werkzaam bent op basis van een arbeidsovereenkomst. Indien u werkzaam bent op basis van een arbeidsovereenkomst, krijgt u als werknemer meer wettelijke bescherming. Misschien lijkt het op het eerste oog duidelijk of u wel of niet op basis van een arbeidsovereenkomst werkt, maar dit is … Read More

Concurrentiebeding en relatiebeding: het onderscheid en de regels

RedactieArbeidsrecht

Het kan voorkomen dat uw werkgever kan in uw arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding en/of relatiebeding heeft vastgelegd. Deze twee bedingen lijken inhoudelijk veel op elkaar, maar zijn toch niet helemaal gelijk. In dit artikel gaan wij in op het onderscheid tussen deze bedingen en de regels voor de geldigheid ervan. Onderscheid Een concurrentiebeding wordt vaak afgesproken omdat uw werkgever wil voorkomen … Read More

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

RedactieAlgemeen, Arbeidsrecht

Wanneer u in dienst bent bij een werkgever op basis van een tijdelijk contract, kan uw werkgever uw contract verlengen. Ook is het mogelijk voor een werkgever om een tijdelijk contract niet te verlengen. Deze onzekerheid kan worden weggenomen door een vast contract, ook wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer u een vast contract bezit, wordt het lastiger voor … Read More

Hoe beïnvloeden cao’s werknemersrechten?

RedactieArbeidsrecht

Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) zijn juridische documenten die de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden regelen voor groepen werknemers binnen een bepaalde sector of bedrijfstak. Deze overeenkomsten worden onderhandeld tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Daarnaast hebben ze een aanzienlijke invloed op het dagelijkse leven van werknemers. In dit artikel gaan we dieper in op wat cao’s zijn en hoe ze werknemersrechten beïnvloeden. Wat is een … Read More

Mag ik ontslagen worden terwijl ik ziek ben?

RedactieArbeidsrecht

Wanneer u (langdurig) ziek bent, is dat natuurlijk erg vervelend. Vooral als u zo ziek bent dat u niet meer kunt werken. Maar wat zijn de gevolgen hiervan? In dit artikel wordt ingegaan op uw recht op loondoorbetaling, het verbod op ontslag tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte en wat er gebeurt bij langdurig ziekte. Loondoorbetaling Uw werkgever … Read More

De oproepovereenkomst

RedactieArbeidsrecht

Tegenwoordig zijn steeds meer werknemers werkzaam op basis van een oproepovereenkomst. De oproepovereenkomst geeft de werkgever veel flexibiliteit. Het geeft de werkgever de mogelijkheid om snel en goedkoop in te springen op veranderende omstandigheden en zich aan te passen aan een telkens wisselende behoefte aan arbeidskrachten. Daartegenover brengt de oproepovereenkomst voor de werknemer meer onzekerheid ten aanzien van werkgelegenheid en … Read More

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

RedactieArbeidsrecht

  Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin partijen zich verbinden om een geschil te beëindigen of om onzekerheid te voorkomen. Daarbij worden regels afgesproken die tussen partijen gaan gelden. De vaststellingsovereenkomst wordt vaak gebruikt in het arbeidsrecht. Er wordt vaak een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen werkgever en werknemer op het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Op deze manier is er … Read More

Werken als uitzendkracht: uw rechten

RedactieArbeidsrecht

Indien u als uitzendkracht werkt, betekent dit dat u andere rechten heeft dan de gemiddelde werknemer. Zo kunt u sneller en makkelijker worden ontslagen, en kunt u minder rechten hebben als u ziek bent. In dit artikel zal worden uitgelegd waar u recht op heeft als uitzendkracht in uw situatie. Uitzendbureaus: de basis Uitzendbureaus sluiten een contract met een uitzendkracht. … Read More