Het is voor iedere Nederlandse burger van belang om een goed dak boven het hoofd te hebben. Indien u in dit genot wordt gestoord en er onduidelijkheden zijn, dan kunt u bij al onze medewerkers terecht met de meest uiteenlopende vragen over huur-en woonrecht. U kunt hierbij denken aan het tekortschieten in de onderhoudsplicht van de verhuurder, kwesties over verlenging van het huurcontract, verhoging van de huurprijs, terugbetaling van de borgsom, maar ook advies bij een geschil met buren. Vaak weten burgers niet wat hun rechten en plichten hierin zijn. Onze medewerkers zijn bereid om u dit toe te lichten.

Voor een persoonlijk gericht advies kunt u elke dag gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij u ook doorverwijzen naar geschikte instanties.