Aangifte geboorte en naamskeuze kind

RedactieAlgemeen

De geboorte van een kind brengt rechten en plichten met zich mee voor de ouders. Zo moet u binnen 3 dagen aangifte doen van de geboorte bij de burgerlijke stand. De gemeente maakt dan een geboorteakte op. U mag zelf … Read More

RedactieAangifte geboorte en naamskeuze kind

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

RedactieAlgemeen

Transitievergoeding, wat betekent dit voor mij? Met de intrede van de Wet Werk en Zekerheid heeft de wetgever een zogenaamde transitievergoeding geïntroduceerd. Dit is een vergoeding die u kan ontvangen na ontslag, mits u aan de voorwaarden die daarvoor zijn … Read More

RedactieWanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Wat is mediation?

RedactieAlgemeen

Mediation Mediation wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt als middel om een conflict te beslechten. Mediation kan worden gebruikt om een geschil in de relationele sfeer te beslechten zoals echtscheidingen, burenruzies en familievetes. De mediator kan echter ook worden ingeschakeld om … Read More

RedactieWat is mediation?