De oproepovereenkomst

RedactieArbeidsrecht

Tegenwoordig zijn steeds meer werknemers werkzaam op basis van een oproepovereenkomst. De oproepovereenkomst geeft de werkgever veel flexibiliteit. Het geeft de werkgever de mogelijkheid om snel en goedkoop in te springen op veranderende omstandigheden en zich aan te passen aan een telkens wisselende behoefte aan arbeidskrachten. Daartegenover brengt de oproepovereenkomst voor de werknemer meer onzekerheid ten aanzien van werkgelegenheid en … Read More

Welke burenrechten heb ik?

RedactieOverig, Uw recht

Woont u in een flat, rijtjeshuis of een vrijstaand huis? Iedereen heeft wel buren en daarmee is de kans op een conflict met uw buren ook aanwezig. In de Nederlandse wet zijn hier regels voor opgesteld, het burenrecht. Iedereen is verplicht zich hieraan te houden. Houden uw buren zich hier niet aan, dan heeft u een aantal rechten en plichten. … Read More

Wat zijn de belangrijkste veranderingen aan het huurbeleid voor 2023?

RedactieHuur- en woonrecht, Uw recht

Er wordt actie ondernomen om de gevolgen van de hoge inflatie te beperken. In deze blog wordt besproken wat de maximum verhogingspercentages zijn, wat de eenmalige huurverlaging inhoud en hoeveel de verhoging van huurtoeslag is. Wat betreft de huurverhoging, dit jaar is de CAO-ontwikkeling de grondslag voor verhoging van de huurprijs en niet langer meer de inflatie. Daarmee komt dit … Read More

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

RedactieArbeidsrecht

  Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin partijen zich verbinden om een geschil te beëindigen of om onzekerheid te voorkomen. Daarbij worden regels afgesproken die tussen partijen gaan gelden. De vaststellingsovereenkomst wordt vaak gebruikt in het arbeidsrecht. Er wordt vaak een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen werkgever en werknemer op het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Op deze manier is er … Read More

Schade Zonder Bewijs: Wat Te Doen Als Bedrijf Schade Veroorzaakt?

RedactieAlgemeen

Als u schade aan uw auto of woning ondervindt door werkzaamheden die zijn uitgevoerd door een door u ingehuurd bedrijf, en u hebt geen bewijs in de vorm van foto’s of video’s, dan zijn er nog steeds stappen die u kunt ondernemen om uw recht op schadevergoeding te claimen. Volgens artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek heeft de wederpartij de … Read More

Werken als uitzendkracht: uw rechten

RedactieArbeidsrecht

Indien u als uitzendkracht werkt, betekent dit dat u andere rechten heeft dan de gemiddelde werknemer. Zo kunt u sneller en makkelijker worden ontslagen, en kunt u minder rechten hebben als u ziek bent. In dit artikel zal worden uitgelegd waar u recht op heeft als uitzendkracht in uw situatie. Uitzendbureaus: de basis Uitzendbureaus sluiten een contract met een uitzendkracht. … Read More