Werkgeversaansprakelijkheid: schade werknemers

RedactieAlgemeen

Hebt u schade opgelopen op het werk en vraagt u zich af of de werkgever dit moet vergoeden? Dan zal dit artikel u verder helpen! De werkgever kan op grond van art 7:658 BW door een werknemer aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade wegens een bedrijfsongeval of een beroepsziekte. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht. Dit is de op hem … Read More

Pech in het buitenland

RedactieAlgemeen

In een eerder artikel is al besproken hoe je een procedure bij de kantonrechter moet starten en hoe deze procedure zal verlopen. Maar wat gebeurt er bijvoorbeeld als je een auto-ongeluk krijgt in het buitenland? Hoe zit het dan met de burgerlijke procedure? Voor de Europese Unie is de Brussel I-bis van toepassing. Deze verordening geldt, op enkele uitzonderingen na, … Read More

Ontslag op staande voet

RedactieAlgemeen

Op staande voet ontslagen worden is voor veel mensen een nachtmerrie. Gelukkig heeft de wetgever hier strenge eisen aan gesteld, die ik in dit stuk uiteen zal zetten. Een ontslag op staande voet is in feite een opzegging van het arbeidscontract. Anders dan bij een ‘normaal’ ontslag, zijn er twee bijzondere voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen. De eerste is … Read More

Huurbescherming bij onderhuur

RedactieAlgemeen

Als onderhuurder heeft u ook huurbescherming. Dit houdt onder andere in dat uw huur niet zomaar mag worden opgezegd. Onderverhuur houdt in dat u van iemand huurt die zelf de woning of ruimte van iemand anders heeft gehuurd (de hoofdverhuurder). Onderhuur van een gehele woning is alleen toegestaan wanneer de verhuurder toestemming heeft van de hoofdverhuurder. Wanneer het om een … Read More

De oproepovereenkomst

RedactieAlgemeen

Wat is een oproepovereenkomst? Bij een oproepovereenkomst wacht de werknemer op een oproep van de werkgever om gedurende een aantal uren of gedurende een langere periode arbeid te verrichten. Kenmerkend bij dit type contract is dat er een afwezigheid is van vaste werktijden, maar wel arbeid moet worden verricht na daartoe door de werkgever te zijn opgeroepen. In de praktijk … Read More