Wanneer gaat uw tijdelijke contract over in een vast contract?

Steeds meer werkgevers werken liever met tijdelijke contracten dan met vaste contracten, terwijl u als werknemer meer zekerheid en andere voordelen geniet wanneer u een vast contract heeft. De wet regelt gelukkig dat uw werkgever u niet voortdurend slechts tijdelijke contracten kan geven. Maar wanneer gaat uw tijdelijke contract precies over in een vast contract?   Artikel 7:668a BW bevat … Read More

Inkomensbescherming bij ziekte

      Er is sprake van ziekte wanneer een werknemer niet meer goed kan presteren door bijvoorbeeld lichamelijke of geestelijke klachten. Sinds de inwerkingtreding van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte zijn werkgevers verplicht het loon van zieke werknemers door te betalen. De verantwoordelijkheid voor inkomensbescherming ligt bij de werkgever als u als medewerker ziek bent. De inkomensbescherming houdt … Read More

Wat kunt u doen als werknemer bij ziekte?

Het kan voorkomen dat u ziek wordt en niet meer kunt werken. Het is belangrijk dat u zich dan zo snel mogelijk ziek meldt bij uw werkgever. In dat geval mag uw werkgever slechts vragen of uw ziekte veroorzaakt is door een bedrijfsongeval. Vragen naar uw klachten mag niet. Vervolgens kan uw werkgever u wel vragen om naar de bedrijfsarts … Read More

Mag mijn werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

Indien u werkzaam bent als werknemer voor een werkgever heeft u zeer waarschijnlijk een arbeidsovereenkomst. Hier staan vooral de rechten en plichten geregeld van zowel u als werknemer, maar ook die van de werkgever. Maar mag de werkgever deze arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? Wat zijn arbeidsvoorwaarden? Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die zijn opgesteld op basis waarvan u arbeid verricht. Zoals gezegd … Read More

Huurverhoging in de sociale huursector, welke regels zijn er van toepassing?

De huurprijs is een belangrijk onderwerp van de huurovereenkomst. Als huurder zit u natuurlijk niet te wachten op een verhoging van deze prijs. Toch mogen verhuurders van een sociale huurwoning elk jaar de huur verhogen. Gelukkig stelt de wet een aantal strenge regels.   Voor huurwoningen in de sociale sector geldt een maximale huurverhoging. Hoeveel de huur mag stijgen is … Read More

Wanneer geldt een cao en wat als de werkgever deze niet nakomt?

Wat is een cao? Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over loon, betaling van overwerk of werktijden. Een cao wordt afgesloten door een of meer werkgevers, een of meer werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Wanneer geldt een cao? Vaak staat in uw arbeidsovereenkomst of er voor u een cao geldt. … Read More

Ontslagen in de proeftijd, maar is de proeftijd wel geldig?

Omdat een arbeidsovereenkomst niet zonder meer mag worden opgezegd, is het fijn dat er iets als een proeftijd bestaat. Het geeft werkgever en werknemer de mogelijkheid om elkaar te leren kennen, erachter te komen of ze een goede match voor elkaar zijn. Wanneer één der partijen erachter komt dat het geen match is, kan de arbeidsovereenkomst tijdens deze proeftijd vrijblijvend … Read More

Wat houdt een samenlevingscontract in?

Stel u woont met uw partner samen, maar u bent nog niet getrouwd. Verder zijn jullie ook geen geregistreerd partnerschap aangegaan. Dan kunt u een samenlevingscontract aangaan. Maar wat is dat nu precies? Een samenlevingscontract kunt u aangaan als u van plan bent om samen te gaan wonen, maar ook als dit al het geval is. Dit kan samen met … Read More

De dood grijpt de levende: het erfrecht

Het erfrecht is het geheel van regels omtrent de opvolging in het vermogen van een overleden persoon. Zodra de erflater overlijdt, gaat het vermogen automatisch over. Deze erfopvolging geschiedt in beginsel onder algemene titel. Dit betekent dat het volledig vermogen automatisch overgaat, zowel de rechten als de plichten. Deze regel is te vinden in art. 4:182 BW. Aanvaarden van de … Read More