Praktische tips voor het opstellen van een ingebrekestelling

RedactieRechtshulp, Veelgestelde vragen

Een ingebrekestelling is een brief aan een wederpartij die zijn afspraken uit een overeenkomst niet nakomt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verkoper die een ondeugdelijk product niet wil repareren of een klant die een factuur niet betaalt. Voordat een ingebrekestelling wordt gestuurd, zijn vaak al één of meerdere herinneringen tot nakoming van de overeenkomst verstuurd. Een ingebrekestelling is dan ook … Read More

Hoe verloopt een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank?

RedactieVeelgestelde vragen

Een dagvaarding is een gedingstuk van de eiser aan de gedaagde, waarin de gedaagde wordt opgeroepen om op een bepaalde dag en tijdstip voor de rechter te verschijnen. Maar hoe verloopt zo’n dagvaardingsprocedure precies? Hieronder vind je de stappen van een dagvaardingsprocedure. Stap 1:                 Het betekenen van de dagvaarding Een dagvaarding mag alleen bezorgd worden door een gerechtsdeurwaarder. Betekenen … Read More

Bewijslast, bewijs het maar

RedactieVeelgestelde vragen

Mocht u een keer het programma van mr. Visser gekeken hebben over de burenruzies, heeft u vast wel gezien dat vaak uitspraken van de partijen niet bewezen worden verklaren. De partijen leveren weinig of geen bewijs en beweren hier hele verhalen omheen dat de wederpartij bepaalde handelingen zou hebben verricht. Onze rechtspraak verreist bewijzen om feiten voor waar te nemen, … Read More

Wie is er aansprakelijk bij een verkeersongeval?

RedactieRechtshulp, Veelgestelde vragen

Om te bepalen wie de schade door het ongeval moet betalen, moet er eerst bepaald worden wie er aansprakelijk is voor het ongeval. De aansprakelijkheid is in de wet geregeld. De precieze aansprakelijkheid hangt af van het soort ongeval. Ik zal de verschillende soorten ongevallen doornemen. Twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers Wanneer er een ongeval plaatsvindt tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers zijn deze … Read More