De rechtsbijstandverzekering

Misschien heeft u al een tijdje het plan om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten, of misschien kwam u dit artikel toevallig tegen en vraagt u zich nu af of het ook iets voor u is. In deze blogpost zal ik vertellen wat een rechtsbijstandverzekering is en in welke gevallen u een beroep kunt doen op de verzekering. Wat is een … Read More

Even voorstellen: Juliëtte!

Hoi allemaal! Ik ben Juliëtte en ik ben 22 jaar. Ik werk sinds april 2017 bij de Stichting Rechtswinkel Rotterdam. Ik studeer Fiscaal Recht en Bedrijfskunde en zit nu in mijn laatste jaar van beide bachelors. Volgend jaar wil ik beginnen met de master Fiscaal Recht. Ik houd van sporten, koken en op vakantie gaan. Ik ben bij de rechtswinkel … Read More

Donorwet aangenomen: wat betekent dit voor u?

Vandaag is de initiatiefwet van D66 omtrent donorregistratie aangenomen door de Eerste Kamer. Met deze wet wordt het bestaande beslissysteem voor donorregistratie gewijzigd. Waar u voorheen zelf expliciet toestemming moest geven of u donor wilde zijn, wordt binnenkort geregistreerd dat u geen bezwaar heeft tegen orgaandonatie indien u niet reageert op het donorformulier. Het doel van de wet is meer … Read More

Is een exoneratiebeding altijd toegestaan?

Is een exoneratiebeding altijd toegestaan? Een exoneratiebeding of exoneratieclausule is een beding waarmee getracht wordt een wettelijke verplichting tot schadevergoeding, ontstaan door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, uit te sluiten of te beperken. Dit is bepaald in het arrest Matatag/De Schelde. Namelijk dat het beroep op een uitsluiting van aansprakelijkheid voor de meer of minder ernstige fouten van niet-leidinggevend personeel is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid … Read More

Even voorstellen: David!

Beste lezer, Mijn naam is David. Ik ben drieëntwintig jaar oud en ik bevind mij momenteel in het derde jaar van mijn bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Al op vroege leeftijd wist ik dat ik rechten wilde studeren. Echter, waar ik vroeger altijd strafrechtadvocaat wilde worden, heb ik inmiddels ontdekt dat mijn passie in het aansprakelijkheidsrecht ligt. Ik … Read More

Wanneer mag de huur van een woning in de sociale sector worden verhoogd?

Wettelijke huurverhoging Voor alle woningen in de sociale sector – dus met een niet-geliberaliseerd huurcontract – stelt de overheid ieder jaar een maximaal percentage vast waarmee de verhuurder de huur één keer per jaar of twee keer per 24 maanden mag verhogen.De maximale huurverhoging mag in 2018 liggen tussen 3,9% en 5,4%. Deze stijging zal afhangen van uw inkomen van … Read More