Hoe komt een wet tot stand?

In Nederland maakt de regering wetten in samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer. Zij hebben de wetgevende macht. Een wet begint met een wetsvoorstel en is klaar na publicatie in het Staatsblad. Daartussen ligt een vast aantal stappen die alle wetsvoorstellen moeten doorlopen. Ambtelijke voorbereiding wetten Als ministers of staatssecretarissen iets wettelijk willen regelen, geven zij hun ambtenaren opdracht … Read More

Hoe hoog is de transitievergoeding als ik word ontslagen?

De hoogte van de transitievergoeding als u wordt ontslagen wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: uw maandsalaris en het aantal dienstjaren. De vergoeding is maximaal € 75.000. Of 1 jaarsalaris, als dat hoger is. Berekening van aantal dienstjaren Een transitievergoeding wordt alleen berekend over hele periodes van 6 maanden van uw arbeidsovereenkomst. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk … Read More

Hoe kan ik een erfenis aanvaarden?

Moet ik een erfenis aanvaarden? Als erfgenaam kunt u een nalatenschap zuiver of beneficiair aanvaarden of verwerpen. Erfenis zuiver aanvaarden Als u meteen weet dat u de erfenis wilt aanvaarden, kunt u de erfenis zuiver aanvaarden. U kunt hiervoor een verklaring van zuivere aanvaarding afleggen bij de griffie van de rechtbank. Dit hoeft niet. Ook door het opruimen van bezittingen … Read More

Wat gebeurt er met het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding?

Na uw scheiding houdt u beiden het ouderlijk gezag over uw kinderen. Dit geldt ook bij het beëindigen van het geregistreerd partnerschap als de man het kind heeft erkend. U blijft beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Ouderlijk gezag na de scheiding Als uw kind tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is geboren, krijgt u bij … Read More

Huurders van kamers en etages goedkoper uit

Huurders van kamers en etages zijn straks goedkoper uit. Zij hoeven geen bemiddelingskosten meer te betalen wanneer een bemiddelaar zowel voor de huurder als voor de verhuurder optreedt. Nu geldt er voor onzelfstandige woonruimte, zoals kamers, nog een uitzondering op het verbod om bij de huurder bemiddelingskosten in rekening te brengen wanneer de bemiddelaar in opdracht van de verhuurder een … Read More

Vrolijk pasen

In verband met pasen zijn wij vrijdag 3 april en maandag 6 april gesloten.  De medewerkers van Rechtswinkel Rotterdam wensen u fijne paasdagen!