Mag ik tijdens ziekte op vakantie?

RedactieArbeidsrecht

Het is enorm vervelend als u door ziekte niet in staat bent om uw arbeid te verrichten. De eerste twee jaar van uw ziekte is de werkgever in beginsel gehouden om uw loon bij ziekte door te betalen. Maar hoe zit het eigenlijk als u terwijl u ziek bent op vakantie wilt? Moet u dit dan eerst met de werkgever … Read More

Vaststellingsovereenkomst herroepen

RedactieArbeidsrecht

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij twee of meer partijen een bindende regeling treffen, soms ter voorkoming van een geschil, maar vaak om een bestaand geschil op te lossen. Zo kunnen u en uw werkgever door middel van een vaststellingsovereenkomst uw arbeidsovereenkomst stoppen. Afspraak is afspraak Als partijen afspraken opnemen in een vaststellingsovereenkomst dan zijn dit vaak afspraken die niet … Read More

Wie is er aansprakelijk bij een verkeersongeval?

RedactieRechtshulp, Veelgestelde vragen

Om te bepalen wie de schade door het ongeval moet betalen, moet er eerst bepaald worden wie er aansprakelijk is voor het ongeval. De aansprakelijkheid is in de wet geregeld. De precieze aansprakelijkheid hangt af van het soort ongeval. Ik zal de verschillende soorten ongevallen doornemen. Twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers Wanneer er een ongeval plaatsvindt tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers zijn deze … Read More

Coronaregels op de werkvloer

RedactieArbeidsrecht

Alhoewel de coronamaatregelen in Nederland momenteel langzaam tot een einde komen, behoudt het coronavirus invloed op de werkvloer. In dit artikel zullen jouw rechten als werknemer nader worden uiteengezet.   Vragen naar vaccinatie In uitzonderlijke gevallen mag de werkgever zijn werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn. Het vereiste hiervoor is wel dat proportioneel en noodzakelijk is. Let op: de werknemer … Read More

Contractbreuk, wat nu?

RedactieArbeidsrecht, Consumentenrecht, Huur- en woonrecht

Contractbreuk, wat nu? Als twee partijen een overeenkomst sluiten, gaan beide partijen ervan uit dat die overeenkomst netjes wordt nagekomen. Dit is verplicht, afgezien van enkele uitzonderingen. Er is sprake van een contractbreuk als één van de partijen zijn contractuele verplichting niet nakomt. Dit geldt ook als verplichtingen gedeeltelijk niet worden nagekomen. Juridisch is een contractbreuk een wanprestatie. Stappen Als … Read More

U gaat samenwonen – wat zijn de gevolgen voor uw uitkering en/of toeslagen?

RedactieHuur- en woonrecht, Uw recht

Op het moment dat u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering. Een uitkering kan bijvoorbeeld omlaaggaan of stoppen. Dit komt omdat als u samenwoont met een persoon, dat hij/zij/het kan gaan meebetalen aan de vaste lasten. Echter verschilt het per uitkering wat de gevolgen zijn. In dit artikel staan de bijstandsuitkering en de AOW-uitkering centraal.   Bijstandsuitkering … Read More