Corona op de werkvloer: wat zijn je rechten en plichten?

RedactieAlgemeen

Door het coronavirus heeft het kabinet een aantal maatregelen genomen om onze gezondheid te beschermen. Deze maatregelen hebben gevolgen op u als werknemer. Er zijn een aantal basisregels waar iedereen zich aan moet houden. Namelijk: – Het RIVM adviseert om zo veel mogelijk thuis te werken. Dit kan echter niet worden afgedwongen. Indien u geen klachten heeft, dan mag de … Read More

Medehuurderschap

RedactieHuur- en woonrecht

  Veel mensen denken dat ze huurrechten krijgen wanneer ze twee jaar bij iemand op een woning staan ingeschreven. Dit is echter niet zo. U krijgt pas huurrechten als u medehuurder bent. U kunt op twee manieren medehuurder worden: Door te trouwen met de huurder of door een geregistreerd partnerschap met de huurder (ook wel wettelijke medehuurderschap). Door de verhuurder … Read More

Moet de werkgever u doorbetalen wanneer u het coronavirus oploopt?

RedactieAlgemeen

Wanneer u het coronavirus oploopt, zal dat nimmer gelegen komen. Voor uzelf betekent het een periode van thuisblijven, terwijl uw werkgever het een periode zonder u dient te doen. Als vuistregel geldt dat een werknemer geen loon ontvangt indien hij niet werkt. Geldt dit principe ook wanneer u bent getroffen door het coronavirus? In dit artikel zal ik dit vraagstuk … Read More