Inkomensbescherming bij ziekte

RedactieAlgemeen

      Er is sprake van ziekte wanneer een werknemer niet meer goed kan presteren door bijvoorbeeld lichamelijke of geestelijke klachten. Sinds de inwerkingtreding van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte zijn werkgevers verplicht het loon van zieke werknemers door te betalen. De verantwoordelijkheid voor inkomensbescherming ligt bij de werkgever als u als medewerker ziek bent. De inkomensbescherming houdt … Read More

Wat kunt u doen als werknemer bij ziekte?

RedactieAlgemeen

Het kan voorkomen dat u ziek wordt en niet meer kunt werken. Het is belangrijk dat u zich dan zo snel mogelijk ziek meldt bij uw werkgever. In dat geval mag uw werkgever slechts vragen of uw ziekte veroorzaakt is door een bedrijfsongeval. Vragen naar uw klachten mag niet. Vervolgens kan uw werkgever u wel vragen om naar de bedrijfsarts … Read More

Mag mijn werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

RedactieAlgemeen

Indien u werkzaam bent als werknemer voor een werkgever heeft u zeer waarschijnlijk een arbeidsovereenkomst. Hier staan vooral de rechten en plichten geregeld van zowel u als werknemer, maar ook die van de werkgever. Maar mag de werkgever deze arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? Wat zijn arbeidsvoorwaarden? Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden die zijn opgesteld op basis waarvan u arbeid verricht. Zoals gezegd … Read More

Huurverhoging in de sociale huursector, welke regels zijn er van toepassing?

RedactieAlgemeen

De huurprijs is een belangrijk onderwerp van de huurovereenkomst. Als huurder zit u natuurlijk niet te wachten op een verhoging van deze prijs. Toch mogen verhuurders van een sociale huurwoning elk jaar de huur verhogen. Gelukkig stelt de wet een aantal strenge regels.   Voor huurwoningen in de sociale sector geldt een maximale huurverhoging. Hoeveel de huur mag stijgen is … Read More

Wanneer geldt een cao en wat als de werkgever deze niet nakomt?

RedactieAlgemeen

Wat is een cao? Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan over loon, betaling van overwerk of werktijden. Een cao wordt afgesloten door een of meer werkgevers, een of meer werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Wanneer geldt een cao? Vaak staat in uw arbeidsovereenkomst of er voor u een cao geldt. … Read More