Pakketreizen en reisarrangementen

RedactieAlgemeen

Per 1 juli 2018 treedt de wet pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen in. De nieuwe richtlijn is uitgebreider en heeft een betere omschrijving van de informatieverplichtingen. Dit zal gevolgen hebben voor zowel de reisbranche als voor de consument. De belangrijkste veranderingen in deze richtlijn en de gevolgen daarvan zullen kort worden besproken. Onder andere de begrippen pakketreis en gekoppeld reisarrangement zijn … Read More

Wanneer kan de werkgever mijn arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

RedactieAlgemeen

De werkgever mag niet zomaar veranderingen in uw arbeidsovereenkomst aanbrengen. De wetgever heeft echter bepaald dat de werkgever in sommige gevallen wel de mogelijkheid moet hebben om wijzigingen aan te brengen in uw arbeidsovereenkomst. De wet biedt hiervoor drie gronden: art. 7:611, 7:613 en 6:248 BW. Goed werknemerschap: art. 7:611 BW Op basis van dit artikel wordt van u verwacht … Read More

Wanneer heb ik recht op schadevergoeding bij een onrechtmatige daad?

RedactieAlgemeen

Soms is er sprake van een onrechtmatig handelen van een ander waardoor u schade lijdt. Kunt u dan schadevergoeding vorderen? Hoe doet u dit en wat wordt verstaan onder “onrechtmatig handelen”? Onrechtmatige gedraging Om bij de rechtbank te kunnen bewijzen dat een ander schadeplichtig is jegens u op grond van de onrechtmatige daad moet u aan een aantal vereisten voldoen. … Read More