Pakketreizen en reisarrangementen

Per 1 juli 2018 treedt de wet pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen in. De nieuwe richtlijn is uitgebreider en heeft een betere omschrijving van de informatieverplichtingen. Dit zal gevolgen hebben voor zowel de reisbranche als voor de consument. De belangrijkste veranderingen in deze richtlijn en de gevolgen daarvan zullen kort worden besproken. Onder andere de begrippen pakketreis en gekoppeld reisarrangement zijn … Read More

Het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

In bepaalde branches kan een speciaal beding worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, namelijk het concurrentiebeding. Deze zorgt ervoor dat de werknemer voor een bepaalde periode niet werkzaam mag zijn in een soortgelijk segment van de markt als de toenmalige werkgever. In dit artikel zal u meer te weten komen over de aspecten, wettelijke vereisten en werking van het concurrentiebeding. Wat … Read More

Wanneer kan de werkgever mijn arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

De werkgever mag niet zomaar veranderingen in uw arbeidsovereenkomst aanbrengen. De wetgever heeft echter bepaald dat de werkgever in sommige gevallen wel de mogelijkheid moet hebben om wijzigingen aan te brengen in uw arbeidsovereenkomst. De wet biedt hiervoor drie gronden: art. 7:611, 7:613 en 6:248 BW. Goed werknemerschap: art. 7:611 BW Op basis van dit artikel wordt van u verwacht … Read More

Wanneer heb ik recht op schadevergoeding bij een onrechtmatige daad?

Soms is er sprake van een onrechtmatig handelen van een ander waardoor u schade lijdt. Kunt u dan schadevergoeding vorderen? Hoe doet u dit en wat wordt verstaan onder “onrechtmatig handelen”? Onrechtmatige gedraging Om bij de rechtbank te kunnen bewijzen dat een ander schadeplichtig is jegens u op grond van de onrechtmatige daad moet u aan een aantal vereisten voldoen. … Read More