Wat zijn uw rechten en plichten als stiefouder?

Wanneer ouders van kinderen gaan scheiden, kan het zijn dat daarna een andere partner zich aandient. Als nieuwe partner kan je een stiefvader of -moeder voor de kinderen worden. Welke rechten en plichten heeft u als stiefouder?   Wanneer bent u juridisch stiefouder? Iemand is juridisch een stiefouder, wanneer hij of zij getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan … Read More

Zzp’er of werknemer?

In Rotterdam ontkomt u er niet aan: maaltijdbezorgers die de hele stad rondfietsen om maaltijden te bezorgen. Grote vraag bij deze maaltijdbezorgers is of zij nou werknemer zijn of zzp’er. Het standpunt van Deliveroo is duidelijk: het zijn zzp’ers. Dit standpunt is ook te begrijpen: als werkgever hebt u veel minder plichten. Zo hoeft hij geen loon door te betalen … Read More

Medehuurderschap

  Veel mensen denken dat ze huurrechten krijgen wanneer ze twee jaar bij iemand op een woning staan ingeschreven. Dit is echter niet zo. U krijgt pas huurrechten als u medehuurder bent. U kunt op twee manieren medehuurder worden: Door te trouwen met de huurder of door een geregistreerd partnerschap met de huurder (ook wel wettelijke medehuurderschap). Door de verhuurder … Read More

Wanneer u een advocaat nodig heeft

Het is niet altijd nodig om een advocaat in te schakelen. Het wel of niet inschakelen van een advocaat verschilt per soort rechtszaak en per rechterlijke instantie die de zaak behandelt. De verschillende soorten rechtszaken en rechterlijke instanties zullen hieronder besproken worden. Civiele procedure Bij een civiele procedure gaat het om een geschil tussen burgers of organisaties onderling. Indien de … Read More

Een vast contract: wanneer komt u hiervoor in aanmerking?

Wanneer u in dienst bent bij een werkgever op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, kan dat twijfels met zich meebrengen. Het is namelijk de vraag of uw arbeidsovereenkomst zal worden verlengd. Deze onzekerheid kan worden ingeperkt door een vast contract, ook wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer u een dergelijk contract bezit, wordt het lastiger voor de … Read More

Welke servicekosten mag mijn verhuurder op mij in rekening brengen?

Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur van een woning komen. Servicekosten zijn diensten en activiteiten van de verhuurder die hij aan huurders levert. Hierbij kan gedacht worden aan onderhoud plegen en bijvoorbeeld het trappenhuis schoonmaken. Deze kosten behoren eigenlijk door de huurder te worden gemaakt en daarom mogen ze op de huurder worden doorberekend. Nutsvoorzieningen zijn gas, water … Read More

Mag een verhuurder mij uit mijn woning zetten?

Huurders genieten veel bescherming vanuit het recht. De wetten binnen het huurrecht zijn veelal van dwingendrechtelijke aard. Dit betekent dat hier niet ten nadele van de huurder van afgeweken kan worden. Indien er dus een bepaling in de huurovereenkomst is opgenomen die niet strookt met de wet, is deze nietig. Maar welke verdere gevolgen hebben de wetten binnen het huurrecht? … Read More

Rechten van flexwerkers tijdens de Corona-crisis

Als gevolg van het Corona-virus verkeren veel flexwerkers zich in een onzekere positie. Zij worden namelijk niet – of véél minder – opgeroepen om te werken, waardoor zij een groot deel van hun inkomen kwijtraken. Uiteraard zorgt dit voor veel vraagtekens bij de flexwerkers: hoe zit het met hun recht op loondoorbetaling?  In dit artikel zullen wij u hierover infomeren. … Read More

In welke staat dient u uw huurwoning op te leveren?

Huurwoning in oude staat opleveren? Indien u in een huurwoning woont, dan zal de vraag zich ooit voor doen in welke staat u de woning dient af te leveren aan de verhuurder. Moet u de woning in de oude staat herstellen of hoeft u veranderingen aan de huurwoning niet ongedaan te maken? De verhuurder wil meestal dat u de woning … Read More