Aansprakelijkheid voor schulden binnen een huwelijk

De vraag wie aansprakelijk is bij een aangegane schuld ten tijde van een huwelijk kan in verschillende situaties belangrijk zijn. Deze vraag kan bijvoorbeeld relevant zijn op het moment dat uw echtgenoot een product heeft gekocht en dit nog niet heeft betaald. In dit artikel leggen wij het antwoord op de vraag in hoofdlijnen uit. Bij een huwelijk dat is … Read More

Wat is dwaling?

Wanneer je een product wilt kopen, terwijl je hier niet veel over weet, hoop je dat de verkoper jou goed adviseert bij de koop. Helaas is dat niet altijd het geval. Als bij het afsluiten van een (koop)overeenkomst niet de juiste informatie is gegeven en je de overeenkomst niet had gesloten als je wel de juiste informatie zou hebben gehad, … Read More

Wat kun je doen als je spijt hebt van een aankoop?

Stel je bent in de winkel en je ziet het bed van je dromen. Een beetje halsoverkop koop je het bed, maar de volgende dag heb je spijt. In dit artikel wordt uitgelegd wat je dan kunt doen. Hiervoor is het belangrijk onderscheid te maken tussen iets wat u in de winkel heeft gekocht of iets wat u online, telefonisch … Read More

Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Wanneer u in dienst bent bij een werkgever op basis van een tijdelijk contract, kan uw werkgever uw contract verlengen. Ook is het mogelijk voor een werkgever om een tijdelijk contract niet te verlengen. Deze onzekerheid kan worden weggenomen door een vast contract, ook wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer u een vast contract bezit, wordt het lastiger voor … Read More

Nieuwe energietoeslag van 1.300 euro in Rotterdam vanaf oktober 2023

Afgelopen jaar was het een veel besproken onderwerp; de stijging van de energieprijzen. Het kon in sommige gevallen wel oplopen tot honderden euro’s per huishouden. Huishoudens kregen het moeilijk om rond te komen of konden hun premie niet meer betalen. Afgelopen jaar heeft de overheid veel geld vrijgemaakt om deze prijsstijging te kunnen compenseren in de vorm van een energietoeslag. … Read More

Erfenis bij overleden ouder

Wanneer uw ouders komen te overlijden kan het zijn dat er een erfenis vrijkomt. Het kan zijn dat er een testament is opgemaakt, waarin staat wat u erft. Maar is het ook mogelijk om volledig onterfd te worden via het testament? En waar heeft een kind recht op als er geen testament is gemaakt? In dit artikel zal allereerst worden … Read More

Wat is een vrijwillige ouderbijdrage en is deze verplicht?

Sinds 1 augustus 2021 is wettelijk vastgelegd dat alle basis- en middelbare school leerlingen mee moeten kunnen doen met extra activiteiten die door scholen worden georganiseerd. Dit betekent dat leerlingen hiervan niet kunnen worden uitgesloten wanneer ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. Wat is deze vrijwillige ouderbijdrage precies en wat heeft dit voor gevolgen voor u en uw kind? In … Read More

Hoe beïnvloeden cao’s werknemersrechten?

Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) zijn juridische documenten die de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden regelen voor groepen werknemers binnen een bepaalde sector of bedrijfstak. Deze overeenkomsten worden onderhandeld tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Daarnaast hebben ze een aanzienlijke invloed op het dagelijkse leven van werknemers. In dit artikel gaan we dieper in op wat cao’s zijn en hoe ze werknemersrechten beïnvloeden. Wat is een … Read More

Mag ik ontslagen worden terwijl ik ziek ben?

Wanneer u (langdurig) ziek bent, is dat natuurlijk erg vervelend. Vooral als u zo ziek bent dat u niet meer kunt werken. Maar wat zijn de gevolgen hiervan? In dit artikel wordt ingegaan op uw recht op loondoorbetaling, het verbod op ontslag tijdens de eerste twee jaar van uw ziekte en wat er gebeurt bij langdurig ziekte. Loondoorbetaling Uw werkgever … Read More