Mag een verhuurder mij uit mijn woning zetten?

Huurders genieten veel bescherming vanuit het recht. De wetten binnen het huurrecht zijn veelal van dwingendrechtelijke aard. Dit betekent dat hier niet ten nadele van de huurder van afgeweken kan worden. Indien er dus een bepaling in de huurovereenkomst is opgenomen die niet strookt met de wet, is deze nietig. Maar welke verdere gevolgen hebben de wetten binnen het huurrecht? … Read More

Meerdere wegen naar Rome? De alternatieve vormen van geschillenbeslechting


Eigenlijk iedereen weet wel dat juridische geschillen door ‘gewone’ rechters kunnen worden beslecht. Echter, wat niet algemeen bekend is, is dat er alternatieve vormen van geschillenbeslechting bestaan. Er zijn dus meerdere wegen naar Rome. In deze bijdrage zullen de andere ‘wegen’ dan de weg van de gewone rechter kort worden besproken zodat u inzicht krijgt in de alternatieve vormen van … Read More

Wat zijn de gevolgen van de noodmaatregel NOW voor de werknemer?

Om banen en inkomens te beschermen biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die omzetverlies leiden door de coronacrisis. In het geval dat uw werkgever tenminste 20% omzet verlies verwacht kan hij de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) aanvragen. De vraag die in dit artikel centraal staat is wat voor gevolgen de NOW-regeling heeft voor u als … Read More

Rechten van flexwerkers tijdens de Corona-crisis

Als gevolg van het Corona-virus verkeren veel flexwerkers zich in een onzekere positie. Zij worden namelijk niet – of véél minder – opgeroepen om te werken, waardoor zij een groot deel van hun inkomen kwijtraken. Uiteraard zorgt dit voor veel vraagtekens bij de flexwerkers: hoe zit het met hun recht op loondoorbetaling?  In dit artikel zullen wij u hierover infomeren. … Read More