Boetebepalingen in de arbeidsovereenkomst – wanneer zijn deze toegestaan?

RedactieArbeidsrecht

Het komt vaak voor dat in arbeidsovereenkomsten boetebepalingen zijn opgenomen. Als de werknemer zijn verplichtingen niet nakomt, zal hij een boete moeten betalen. Is het eigenlijk wel toegestaan om zulke boetebepalingen in de arbeidsovereenkomst op te nemen? En zo ja, onder welke voorwaarden? Algemeen In de arbeidsovereenkomst staan vaak verschillende voorschriften opgenomen waaraan een werknemer zich moet houden. Als de … Read More

Is mijn werkgever verplicht om mijn gemaakte overuren uit te betalen?

RedactieArbeidsrecht

In sommige periodes is het op uw werk vaak wat drukker dan in andere periodes. Hierdoor kan het zijn dat u in deze drukke periodes (veel) overuren heeft gemaakt. Dient uw werkgever u deze overuren uit te betalen of dient u voor deze overuren verlofuren op te nemen? Het is van belang dat u in uw individuele arbeidsovereenkomst of de … Read More

Kunnen kinderen het huurcontract van hun ouders overnemen?

RedactieHuur- en woonrecht

Stel u heeft een huurwoning en woont er al jaren in. U besluit om ergens anders te wonen, maar uw (meerderjarige) kinderen willen in het huis blijven wonen. Is dit mogelijk? De basisregel is: nee, uw kind kan er niet blijven wonen. Als zij niet op het contract staan als medehuurders, komt er geen huurbescherming aan hen toe. Zij zijn … Read More

Hoe werkt een binnenlandse adoptie?

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

In Nederland zijn er weinig ouders die ervoor kiezen om volledig afstand te doen van hun kind en hun rechten als ouder. De mogelijkheden om een kind te adopteren dat geboren is in Nederland is daardoor beperkt. Het adopteren van een Nederlands kind is echter niet uitgesloten. Wel zijn er een aantal belangrijke voorwaarden verbonden aan een binnenlandse adoptie. De … Read More

Mijn tijdelijke huurcontract loopt bijna af, wat nu?

RedactieHuur- en woonrecht, Uw recht

Een huurcontract kan zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd worden getekend. Om de doorstroom op de huurmarkt te bevorderen is in 2016 de Wet Doorstroming Huurmarkt tot stand gekomen. Deze wet maakt het mogelijk zelfstandige woningen voor een maximale duur van twee jaar en onzelfstandige woningen voor ten hoogste vijf jaar te verhuren. Na afloop van deze termijn eindigt de … Read More

Geluidsoverlast van uw buren, hoe kan dit worden opgelost?

RedactieHuur- en woonrecht, Uw recht

Geluidsoverlast van uw buren ervaren, is niet altijd even fijn. Het kan lastig zijn om dit op te lossen, omdat u niet weet wat u precies moet doen. In dit artikel wordt er daarom besproken welke stappen u in deze situaties kunt ondernemen. Het is de beste optie om de geluidsoverlast eerst met de veroorzakende buren te bespreken. Het kan … Read More

Wat te doen als uw werkgever uw loon niet of niet op tijd betaalt?

RedactieArbeidsrecht

Als u hard heeft gewerkt, is het natuurlijk enorm vervelend als uw loon niet of niet tijdig wordt uitbetaald. Maar welke directe gevolgen zijn er nu eigenlijk voor de werkgever als hij uw loon onterecht niet betaalt? En welke stappen kan u zetten om alsnog uw loon te ontvangen? Recht op loon Bij loonconflicten is het allereerst van belang om … Read More