Aangifte geboorte en naamskeuze kind

De geboorte van een kind brengt rechten en plichten met zich mee voor de ouders. Zo moet u binnen 3 dagen aangifte doen van de geboorte bij de burgerlijke stand. De gemeente maakt dan een geboorteakte op. U mag zelf de voornaam van uw kind kiezen. Als achternaam mag u kiezen tussen de achternaam van de vader en die van … Read More

Autobranche verplicht om onvermijdbare kosten in vraagprijs op te nemen

  Kent u dat gevoel?  U wilt een nieuwe vierwieler aanschaffen, maar de autodealer rekent op het laatste moment nog extra kosten die u óók dient te betalen. Vaak staan deze kosten in kleine letters in de advertentie opgenomen onder de noemer ‘autorijklaarkosten’ en variëren deze kosten tussen de 600 tot wel 1500 euro per auto. Autorijklaarkosten zijn bijvoorbeeld transportkosten, … Read More

Wanneer heb ik recht op een transitievergoeding?

Transitievergoeding, wat betekent dit voor mij? Met de intrede van de Wet Werk en Zekerheid heeft de wetgever een zogenaamde transitievergoeding geïntroduceerd. Dit is een vergoeding die u kan ontvangen na ontslag, mits u aan de voorwaarden die daarvoor zijn opgesteld voldoet. De wetgever heeft de transitievergoeding in het leven geroepen om de periode tussen twee banen in makkelijker te … Read More

Wat is mediation?

Mediation Mediation wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt als middel om een conflict te beslechten. Mediation kan worden gebruikt om een geschil in de relationele sfeer te beslechten zoals echtscheidingen, burenruzies en familievetes. De mediator kan echter ook worden ingeschakeld om conflicten met uw werkgever te beslechten.   Mediation versus de rechter Mediation wordt vaak gebruikt om tot een snelle oplossing … Read More