De leerplicht

RedactieBestuursrecht

In Nederland wordt het recht op onderwijs als een belangrijk kinderrecht gezien en zijn kinderen in beginsel zelfs verplicht om onderwijs te volgen. In dit stuk zal kort worden ingegaan op wat deze leerplicht inhoudt, onder welke omstandigheden een kind van de leerplicht kan worden vrijgesteld en wat de eventuele gevolgen zijn van het niet-naleven van de leerplicht.    De … Read More

Wat is een dwangsom?

RedactieBestuursrecht

Een dwangsom is een financiële boete die wordt opgelegd aan iemand die zich niet houdt aan een bevel of een verplichting die is opgelegd door een rechter. Deze boete is bedoeld om de overtreder te dwingen om zich alsnog aan de verplichting te houden. Er zijn verschillende soorten dwangsommen die kunnen worden opgelegd. Zo kan bijvoorbeeld een dwangsom worden opgelegd … Read More