De bescherming van persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy. In de Wbp staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. En wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens. En het recht op verzet tegen gebruik van uw gegevens. Informatieplicht persoonsgegevens Wil een organisatie uw … Read More

Week van de orgaandonatie: Hoe is orgaandonatie wettelijk geregeld?

Orgaandonatie is geregeld in de Wet op de orgaandonatie. In deze wet staan de regels voor donoren, familie, nabestaanden en artsen. Ook regelt de wet dat donoren centraal worden geregistreerd in het Donorregister. Wie de beschikbare organen kunnen ontvangen, is eveneens geregeld in de wet. Regels voor donoren, familie en nabestaanden Voor orgaandonatie geldt een volledig toestemmingssysteem. Dat betekent dat … Read More

Welke rechten en plichten gelden er voor partneralimentatie?

Wat is partneralimentatie? Als u of uw ex-partner niet genoeg inkomsten heeft om van te leven, dan heeft de ander de plicht om bij te dragen in deze kosten. Dit wordt partneralimentatie genoemd. Wat is de hoogte van de partneralimentatie? U kunt samen met uw ex-partner afspraken maken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met … Read More

Scheiden en kinderen

Wat gebeurt er met het gezag over mijn kinderen na mijn scheiding? Na uw scheiding houdt u beiden het ouderlijk gezag over uw kinderen. Dit geldt ook bij het beëindigen van het geregistreerd partnerschap als de man het kind heeft erkend. U blijft beiden verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Ouderlijk gezag na de scheiding Als uw … Read More