Achterstallig onderhoud aan de huurwoning

RedactieAlgemeen

Heeft uw onlangs een nieuwe huurwoning gehuurd en blijkt dat er sprake is van achterstallig onderhoud? Mocht u hier samen met uw verhuurder niet uitkomen, zijn er een aantal stappen die u kunt ondernemen.

 

Mocht u onderhoudsgebreken tegenkomen in uw huurwoning is het belangrijk dat u deze eerst meldt aan de verhuurder. U zult dus contact op moeten nemen met de verhuurder. U kunt zelf een brief schrijven waarin u de onderhoudsgebreken benoemt en daarbij vraagt of deze gerepareerd kunnen worden, maar u kunt ook gebruik maken van de standaard gebrekenbrief die op de website van de Rijksoverheid is te vinden. Met de laatstgenoemde brief geeft u de verhuurder zes weken de tijd om de gebreken te repareren. Het is belangrijk om altijd een kopie te bewaren van de brief die u naar de verhuurder stuurt.

Reageert de verhuurder niet op uw brief of zijn de onderhoudsgebreken niet binnen 6 weken verholpen, dan kunt tijdelijke huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie. De huurverlaging zal alleen bij ernstige onderhoudsgebreken worden toegewezen. Op de website van de Huurcommissie is een lijst te vinden met welke onderhoudsgebreken als ernstig worden aangemerkt. De huurcommissie streeft ernaar om binnen vier maanden na de aanvraag uitspraak te doen over uw verzoek tot tijdelijke huurverlaging. Wanneer blijkt dat de Huurcommissie niet binnen vier maanden uitspraak kan doen, zullen zij u laten weten wanneer zij dan wel uitspraak doen. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld door de Huurcommissie, zal de huurverlaging ingaan op de eerste dag van de maand nadat u uw aanvraag heeft ingediend. De verlaging zal maximaal 40% bedragen van uw normaal huurprijs. Dit is een maximum, het kan dus altijd zo zijn dat uw verlaging minder dan 40% is. Het bedrag wat u teveel aan huur betaald heeft, kunt u terugvragen van de verhuurder. Dit kan alleen wanneer de uitspraak van de Huurcommissie definitief is geworden.

Een tweede mogelijk is het opschorten van de huur. U betaalt dan tijdelijk minder huur, totdat de verhuurder uw gebreken heeft hersteld. Het gaat hierbij om een tijdelijk uitstel. Uiteindelijk zult u de huur dus wel volledig moeten betalen. Vermindering van de te betalen huur is echt alleen mogelijk door een verzoek bij de Huurcommissie te doen. Daarnaast moet de opschorting overeenkomen met het gebrek. U mag dus niet teveel opschorten. Hierbij is een zekere terughoudendheid geboden.

RedactieAchterstallig onderhoud aan de huurwoning