Een strafbeschikking ontvangen? Wat nu?

RedactieAlgemeen

Heeft u met uw auto veel te hard door de bebouwde kom gereden? Of bent u betrokken geweest bij een vechtpartij op straat? Wanneer u een strafbaar feit heeft gepleegd, kunt u een dagvaarding ontvangen van de officier van justitie. In een dagvaarding staat wanneer u voor de rechter moet verschijnen. De rechtbank zal een oordeel geven over de dagvaarding en, indien dat nodig wordt geacht, de verdachte een passende straf opleggen. Echter, lang niet meer in alle zaken moet u voor de rechter verschijnen. Sinds enkele jaren is het namelijk mogelijk om een zaak af te doen met een strafbeschikking.  Maar wat is een strafbeschikking? En wat kunt u doen als u het niet eens bent met de ontvangen strafbeschikking? Dat zal in dit stuk besproken worden.

 

Het Openbaar Ministerie (OM) mag sinds de inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening in 2008 straffen opleggen zonder tussenkomst van een rechter. Een strafbeschikking is dus een vorm van buitengerechtelijke afdoening, gezien het ‘buiten de rechter om’ geregeld wordt.

Een strafbeschikking kan worden opgelegd door de officier van justitie. De officier van justitie maakt deel uit van het OM. In beginsel kan de officier van justitie een strafbeschikking slechts opleggen in de gevallen waarin hij vaststelt dat een overtreding of een misdrijf is begaan waarop in de wet een gevangenisstraf van niet meer dan zes jaren is gesteld.

Hierbij kunt u denken aan winkeldiefstal, openbaar dronkenschap, vandalisme of zwaardere verkeersovertredingen (bijvoorbeeld bij overschrijding van de toegestane snelheid met meer dan 30 kilometer per uur of rijden onder invloed).

De straf die de officier van justitie kan opleggen met een strafbeschikking varieert van een geldboete tot een taakstraf van maximaal 180 uur. Wanneer iemand u bij het plegen van het strafbare feit schade heeft veroorzaakt, kan de officier van justitie bepalen dat u een schadevergoeding moet betalen aan het slachtoffer. In het geval van stalking of bedreiging kan de officier van justitie een gedragsaanwijzing opleggen, zoals een gebieds- of contactverbod. De officier van justitie kan geen gevangenisstraf opleggen, dat kan alleen een rechter doen.

 

In verzet

Bent u het niet eens met de strafbeschikking? In dat geval kunt u bezwaar maken door verzet in te stellen bij het OM. De rechter zal dan de zaak in zijn geheel opnieuw beoordelen. Wanneer u in verzet wilt gaan, moet u dit doen binnen twee weken nadat u de strafbeschikking heeft ontvangen of wanneer zich een omstandigheid heeft voorgedaan waaruit kan worden afgeleid dat u bekend bent met de strafbeschikking.

U kunt op twee manieren in verzet gaan. De eerste manier waarop u in verzet kunt gaan, is door een brief te sturen naar het parket, ofwel het kantoor, van het Openbaar Ministerie dat op de strafbeschikking staat. U kunt dit door een advocaat laten doen, maar u kunt dit ook zelf doen.

Naar de schriftelijke manier van in verzet gaan, kunt u ook in persoon verzet instellen. Hiervoor kunt u terecht bij de balie van het dichtstbijzijnde parket of bij de balie van de rechtbank.

 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl. Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons bereiken via 010 413 00 90.

 

 

 

RedactieEen strafbeschikking ontvangen? Wat nu?